Naspäť na ochranu osobných údajov

Zoznam príjemcov osobných údajov ERGO Poisťovne, a.s.


ERGO Poisťovňa, a.s. v nevyhnutných prípadoch poskytuje spracúvané osobné údaje tretím osobám vrátane sprostredkovateľov, ktorí sú spracúvaním osobných údajov poverení. Tieto osoby majú po právnej stránke postavenie príjemcov. Ich zoznam je uvedený nižšie:

 • externá obchodná sieť,
 • interná obchodná sieť,
 • poisťovne,
 • zaisťovatelia,
 • banky,
 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,
 • advokáti,
 • ostatní príjemcovia:

  • A3P s.r.o.
  • AISEC Slovensko o.z.
  • AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
  • BOZPO, s.r.o.
  • Cromwel a.s.
  • Crystal Call, a.s.
  • Document Management Services s.r.o.
  • ERGO Versicherungsgruppe AG
  • Euro-Center Holding SE
  • Europ Assistance s.r.o.
  • Green Wave Recycling s.r.o.
  • Intrum Slovakia s.r.o.
  • iService, a.s.
  • KMPG Slovensko spol. s r.o.
  • Národná banka Slovenska
  • PRESTO Services Slovakia, s. r. o.
  • Prima Banka, a.s.
  • Slovenská asociácia poisťovní
  • Slovenská pošta, a.s.
  • SOFTEC, spol. s r.o.
  • SPPS, a.s.
  • Štátny archív
  • TECHCAR Slovakia s.r.o.
  • Trust Pay, a.s.
  • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
  • VAŠKO s. r. o.
  • ZľavaDňa, s.r.o.
  • ZSE Energia, a.s.


Naspäť na ochranu osobných údajov

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

5 1