Naspäť na právne info

 

Výberové konanie na audítorské služby

Pozvánka do výberového konania

Spoločnosť ERGO Poisťovňa, a.s. so sídlom Apollo Business Center II. Blok D, Prievozská 4C, Bratislava vyhlasuje výberové konanie na uzavretie zmluvy o vykonaní auditu ročných finančných výkazov a výročnej správy za finančné roky 2020 (1. január 2020 až 31. december 2020) a 2021 (1. január 2021 až 31. december 2021) v súlade s článkom 16 Nariadenia EÚ č. 537/2014 Európskeho parlamentu a rady z 16. apríla 2014. Výberové konanie zahŕňa aj audit Súvahy podľa smernice Solventnosť II, ak to bude vyplývať z príslušnej legislatívy.

Zároveň dávame do pozornosti výberové konanie na uzavretie zmluvy o vykonaní auditu v spoločnosti Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft v Mníchove a ostatných dcérskych spoločností zahrnutých do konsolidovaných finančných výkazov za finančný rok 2020.

Audítori a audítorské spoločnosti sa môžu do výberového konania prihlásiť najneskôr do 18.00, dňa 28. februára 2018 prostredníctvom adresy: Audit_Tender@munichre.com, použitím formulára zverejneného na Munich Re domovskej stránke.

Zúčastneným audítorom a audítorským spoločnostiam budú zaslané podrobnejšie informácie po 28. februári 2018.


Naspäť na právne info

 


Chcete viac info o tomto výberovom konaní?

Zavináč

Radi by ste sa dozvedeli o výberovom konaní v ERGO poisťovni viac?

Napíšte nám e-mail.

Radi vám poskytneme viac informácií.


Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

5 1