Máme liek na úrazy

S nami ste krytí, postaráme sa o vás.

VOLAJTE ERGO: 0850 777 777
 

Rodina

Viac osôb na jednej zmluve

až 7 osôb

OK symbol

Bonus pri hospitalizácii v zahraničí

zvýhodnené poistné

Skupina ľudí

Skupinové poistenie

poistení nemusia byť v príbuzenskom vzťahu

ERGO Active


Úrazové poistenie

Úrazové poistenie ERGO Active je určené všetkým, ktorým záleží na zdraví a zabezpečení si kvalitnej starostlivosti po úraze a hľadajú to najlepšie. Úrazové poistenie vám pomôže v prípade výpadku príjmu spojeného s úrazom s úhradou nákladov na rehabilitáciu, poplatkov za starostlivosť v súkromných alebo štátnych zdravotníckych zariadeniach ako aj prípadných nákladov na kúpu nového upraveného auta, prerobenie bytu na bezbariérový, či rekvalifikáciu.

Poistenie ERGO Active je veľmi flexibilné – rozsah krytia sa mení podľa aktuálnej situácie poistených osôb. Z rodinného poistenia sa mení na poistenie dvojice, keď deti dosiahnu vek 18 rokov. V ERGO Active nerobíme rozdiely. Je určený pre jednotlivcov, pre rodiny, deti a partnerov.

ERGO Active vám ponúkame v nasledujúcich variantoch

 1. poistenie jedného dospelého;
 2. poistenie jedného dieťaťa; 
 3. poistenie dvoch dospelých osôb; 
 4. poistenie rodiny (2 dospelí a až 5 detí); 
 5. poistenie samostatne vychovávajúcej osoby a dieťaťa (jedna dospelá osoba a až 5 detí).

Poistné krytie

Štít

Úrazové poistenie ERGO Active je poistenie s množstvom benefitov a atraktívnych poistných krytí. Môžete si vybrať z 10 poistných rizík s atraktívnymi limitmi poistného plnenia:

 • trvalé následky úrazu alebo trvalé následky úrazu s progresívnym plnením;
 • renta po úraze s plnením od 40 % alebo od 60 % invalidity;
 • úmrtie následkom úrazu;
 • hospitalizácia v dôsledku úrazu;
 • rekonvalescencia po hospitalizácii v dôsledku úrazu;
 • bolestné za hospitalizáciu v dôsledku úrazu;
 • zlomenina kosti;
 • denné odškodné v dôsledku úrazu od 7. dňa alebo od 15. dňa.


Exkluzívne výhody poistenia

S úrazovým poistením ERGO Active získate nielen pokoj na duši, ale zároveň aj radu ďalších, exkluzívnych výhod, ktoré nenájdete nikde inde.

 • Možnosť poistiť až 7 osôb jednou zmluvou – 2 dospelí a až 5 detí.
 • Individuálny variant pre dospelého alebo dieťa, poistenie partnerov, poistenie samostatne vychovávajúcej osoby a až 5 detí a poistenie rodiny pre 2 dospelých a až 5 detí.
 • Atraktívna cena v prípade skupinového poistenia osôb – poistení nemusia byť v príbuzenskom vzťahu.
 • Poistenie je možné uzavrieť pre poistených so vstupným vekom už od dovŕšenia 2 týždňov a poistení môžu byť až do veku 80 rokov.
 • Indexácia poistných súm, a tým zvýšenie poistnej ochrany a ochrana poistenia pred infláciou.
 • Plnenie trvalých následkov úrazu už od 0,5 % trvalých následkov.
 • Automatické a bezplatné poistenie pre trvalé následky úrazu novonarodeného dieťaťa, ktoré sa narodí počas trvania poistenia do 2 rokov veku na poistnú sumu až 30.000 €.
 • Poistenie renty po úraze poskytuje klientovi súkromnú doplnkovú rentu už od 40% invalidity s doživotnou výplatou a garantovanou dobou výplaty 120 mesiacov.
 • Pri poistení úmrtia následkom úrazu poskytujeme poistné plnenie o 50% vyššie v prípade, ak sa poistná udalosť stala v zahraničí.
 • Ak hospitalizácia v nemocnici z dôvodu úrazu presiahne 20 dní, tak na nasledujúce dni tej istej hospitalizácie poskytujeme o 50% vyššie poistné plnenie. Naviac, ak je hospitalizácia mimo územia SR, poskytujeme mimoriadny bonus vo výške súčinu počtu dní hospitalizácie a 50 % dohodnutej poistnej sumy. ERGO Poisťovňa poskytuje takýto bonus ako jediná na Slovensku. Za rovnaký počet dní hospitalizácie môže klient získať, ak to mal v poistnej zmluve dojednané, aj denné dávky počas rekonvalescencie.
 • Paušálne plnenie za zlomeniny poskytuje klientovi okamžitú finančnú pomoc až do výšky 200 €.


Viac info o úrazovom poistení ERGO Active?

Telefón

Radi by ste sa dozvedeli o úrazovom poistení ERGO Active?

Zavolajte nám na 0850 777 777 alebo napíšte na info@ergo.sk.

Naši operátori vám radi pomôžu a odpovedia na všetky vaše otázky.


Najčastejšie otázky a odpovede

Ako ukončiť poistenie majetku a úrazové poistenie

Poistnú zmluvu je možné vypovedať ku koncu poistného obdobia. Výpoveď musí byť do poisťovne doručená najmenej 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Výpoveď poistnej zmluvy nám pošlite poštou.
Prečítajte si viac
všetky často kladené otázky na tému

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0