Máme liek na úrazy

S nami ste krytí, postaráme sa o vás.

VOLAJTE ERGO: 0850 777 777
 

Rodina

Viac osôb na jednej zmluve

až 7 osôb

OK symbol

Bonus pri hospitalizácii v zahraničí

zvýhodnené poistné

Skupina ľudí

Skupinové poistenie

poistení nemusia byť v príbuzenskom vzťahu

ERGO Active


Úrazové poistenie

Oznamujeme vám, že sme od 01.05.2019 pozastavili predaj nového poistenia. Od 01.08.2019 nie je možné uzatvárať celoročné cestovné poistenie cez portál www.zlavadna.sk.
Klienti spoločnosti ZSE Energia, a.s. si budú môcť naďalej dojednávať poistenie platieb.
Klienti spoločnosti Žltý Melón si budú môcť naďalej dojednávať poistenie splácania.

 

 

ERGO Active vám ponúkame v nasledujúcich variantoch

 1. poistenie jedného dospelého;
 2. poistenie jedného dieťaťa; 
 3. poistenie dvoch dospelých osôb; 
 4. poistenie rodiny (2 dospelí a až 5 detí); 
 5. poistenie samostatne vychovávajúcej osoby a dieťaťa (jedna dospelá osoba a až 5 detí).

Poistné krytie

Štít

Úrazové poistenie ERGO Active je poistenie s množstvom benefitov a atraktívnych poistných krytí. Môžete si vybrať z 10 poistných rizík s atraktívnymi limitmi poistného plnenia:

 • trvalé následky úrazu alebo trvalé následky úrazu s progresívnym plnením;
 • renta po úraze s plnením od 40 % alebo od 60 % invalidity;
 • úmrtie následkom úrazu;
 • hospitalizácia v dôsledku úrazu;
 • rekonvalescencia po hospitalizácii v dôsledku úrazu;
 • bolestné za hospitalizáciu v dôsledku úrazu;
 • zlomenina kosti;
 • denné odškodné v dôsledku úrazu od 7. dňa alebo od 15. dňa.


Exkluzívne výhody poistenia

S úrazovým poistením ERGO Active získate nielen pokoj na duši, ale zároveň aj radu ďalších, exkluzívnych výhod, ktoré nenájdete nikde inde.

 • Možnosť poistiť až 7 osôb jednou zmluvou – 2 dospelí a až 5 detí.
 • Individuálny variant pre dospelého alebo dieťa, poistenie partnerov, poistenie samostatne vychovávajúcej osoby a až 5 detí a poistenie rodiny pre 2 dospelých a až 5 detí.
 • Atraktívna cena v prípade skupinového poistenia osôb – poistení nemusia byť v príbuzenskom vzťahu.
 • Poistenie je možné uzavrieť pre poistených so vstupným vekom už od dovŕšenia 2 týždňov a poistení môžu byť až do veku 80 rokov.
 • Indexácia poistných súm, a tým zvýšenie poistnej ochrany a ochrana poistenia pred infláciou.
 • Plnenie trvalých následkov úrazu už od 0,5 % trvalých následkov.
 • Automatické a bezplatné poistenie pre trvalé následky úrazu novonarodeného dieťaťa, ktoré sa narodí počas trvania poistenia do 2 rokov veku na poistnú sumu až 30.000 €.
 • Poistenie renty po úraze poskytuje klientovi súkromnú doplnkovú rentu už od 40% invalidity s doživotnou výplatou a garantovanou dobou výplaty 120 mesiacov.
 • Pri poistení úmrtia následkom úrazu poskytujeme poistné plnenie o 50% vyššie v prípade, ak sa poistná udalosť stala v zahraničí.
 • Ak hospitalizácia v nemocnici z dôvodu úrazu presiahne 20 dní, tak na nasledujúce dni tej istej hospitalizácie poskytujeme o 50% vyššie poistné plnenie. Naviac, ak je hospitalizácia mimo územia SR, poskytujeme mimoriadny bonus vo výške súčinu počtu dní hospitalizácie a 50 % dohodnutej poistnej sumy. ERGO Poisťovňa poskytuje takýto bonus ako jediná na Slovensku. Za rovnaký počet dní hospitalizácie môže klient získať, ak to mal v poistnej zmluve dojednané, aj denné dávky počas rekonvalescencie.
 • Paušálne plnenie za zlomeniny poskytuje klientovi okamžitú finančnú pomoc až do výšky 200 €.


Viac info o úrazovom poistení ERGO Active?

Telefón

Radi by ste sa dozvedeli o úrazovom poistení ERGO Active?

Zavolajte nám na 0850 777 777 alebo napíšte na info@ergo.sk.

Naši operátori vám radi pomôžu a odpovedia na všetky vaše otázky.


Najčastejšie otázky a odpovede

Ako ukončiť poistenie majetku a úrazové poistenie

Poistnú zmluvu je možné vypovedať ku koncu poistného obdobia. Výpoveď musí byť do poisťovne doručená najmenej 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Výpoveď poistnej zmluvy nám pošlite poštou.
Prečítajte si viac
všetky často kladené otázky na tému

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0