Welcome to Slovakia!

A vitajte aj u nás, v poisťovni ERGO

 

Potvrdenie pre Cudzineckú políciu

Získanie potvrdenia

jeden z dokumentov pre udelenie povolenia na pobyt na území SR

Kompletná zdravotná starostlivosť

Kompletná zdravotná starostlivosť

v balíkoch COMPLETE, COMPLETE PLUS, EXTRA

Poistenie aj v rámci Schengenu

Poistenie aj v rámci Schengenu

akútna zdravotná starostlivosť aj pri vycestovaní do Schengenu

ERGO Welcome


Individuálne zdravotné poistenie pre cudzincov

Oznamujeme vám, že sme od 01.05.2019 pozastavili predaj nového poistenia. Od 01.08.2019 nie je možné uzatvárať celoročné cestovné poistenie cez portál www.zlavadna.sk.
Klienti spoločnosti ZSE Energia, a.s. si budú môcť naďalej dojednávať poistenie platieb.
Klienti spoločnosti Žltý Melón si budú môcť naďalej dojednávať poistenie splácania.

 

 


Balíky zdravotného poistenia cudzincov (porovnanie)

Balík poistenia / Limit poistného plnenia na poisteného a poistný rok
ACUTECOMPLETECOMPLETE PLUSEXTRA
Neodkladná a štandardná zdravotná starostlivosť
60 000 €
80 000 €
80 000 €
80 000 €*
Preprava
60 000 €
80 000 €
80 000 €
80 000 €*
Lieky na predpis{check}{check}{check}{check}
Lieky bez predpisu
-
-
-
-
Stomatologické ošetrenie po úraze
100 €
300 €
300 €
300 €*
Preventívne stomatologické ošetrenie
-
100 €***
100 €***
100 €***
Preventívna zdravotná starostlivosť
-
{check}{check}{check}
Dispenzárna zdravotná starostlivosť
-
{check}{check}{check}
Ergom akceptovaná chronická choroba
-
-
{check}
-
Tehotenstvo a pôrod
-
-
-
15 000 €
Starostlivosť o novorodenca
-
-
-
5 000 €**
Vakcinácia dieťaťa****
-
Infarix HEXA**** (3 dávky)
Infarix HEXA**** (3 dávky)
-
Asistenčné služby{check}{check}{check}{check}
Náklady na repatriáciu
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €*
Náklady na kremáciu
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €*
Info

* Limit na jednu osobu / 1 tehotenstvo

** Limit na jedno narodené dieťa a jedno tehotenstvo

*** Poskytnuté iba v prípade, ak nie je vyčerpaná suma 300 € pri stomatologickom ošetrení po úraze

**** Preplatenie nákladov na očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hepatitíde B, haemophilus influenzae a detskej obrne v prípade, ak takéto očkovanie bolo započaté v priebehu prvého roku života dieťaťa a poistenie pre dieťa bolo dohodnuté na minimálnu poistnú dobu 12 mesiacov


Potrebujete originál potvrdenia pre Cudzineckú políciu?

Potrebujete potvrdenie pre Cudzineckú políciu s originálnou pečiatkou a podpisom? Napíšte nám e-mail na info@ergo.sk a nezabudnite uviesť číslo zmluvy a adresu, na ktorú vám potvrdenie zašleme.

VYŽIADAŤ POTVRDENIE

Uzavrite si súkromné zdravotné poistenie ERGO Welcome a získajte:

 • potvrdenie o zdravotnom poistení pre účely pobytu na území Slovenska;
 • prístup k sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti;
 • možnosť preplatenia nákladov na preventívnu ochranu vášho zdravia (pre balíky COMPLETE, COMPLETE PLUS, EXTRA);
 • možnosť preplatenia nákladov na vakcináciu dieťaťa (pre balík EXTRA);
 • možnosť využitia asistenčnej služby a poradenstva pri riešení zdravotných komplikácií.

Exkluzívne výhody poistenia

Komerčné zdravotné poistenie ERGO Welcome je jedinečné poistenie zdravotnej starostlivosti pre cudzincov s niekoľkými exkluzívnymi výhodami:

 • poistenie liečebných nákladov v prípade akútnych zdravotných problémov nielen v Slovenskej republike, ale aj v krajinách Schengenského priestoru;
 • možnosť komplexného poistenia liečebných nákladov na území Slovenskej republiky (poistenie cudzincov na Slovensku);
 • možnosť poistiť sa aj v prípade zhoršeného zdravotného stavu klienta (balík COMPLETE PLUS);
 • poistenie je možné uzavrieť aj pre tehotné ženy (balík EXTRA);
 • poistenie je možné uzavrieť až pre 5 poistených osôb v prípade balíka ACUTE;
 • komerčné poistenie zahŕňa okrem komplexnej zdravotnej starostlivosti aj vakcináciu;
 • získanie Potvrdenia o zdravotnom poistení pre účely povolenia pobytu na území Slovenska;
 • prístup k sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti;
 • možnosť využitia kvalitných asistenčných služieb a poradenstva pri riešení poistných udalostí.

Dokumenty na stiahnutie


K balíčku ACUTE online


K balíčku ACUTE


K balíčkom COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

SVK: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie liečebných nákladov pre cudzincov - Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

SVK: Informačný dokument o poistnom produkte - Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

ENG: General insurance terms and conditions for the insurance of medical expenses for foreigners - Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

 

SVK: Leták - ERGO Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

ENG: Leaflet - ERGO Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

RUS: листовка - ERGO Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

SRB: летак - ERGO Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

CHN: 传单 - ERGO Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

VNM: Tờ rơi - ERGO Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA


Spoločné dokumenty

SVK: Brožúra ERGO Welcome - Ako postupovať v prípade nutnosti návštevy lekára

ENG: What to do when you need to visit a doctor

RUS: В случае необходимости обратиться к врачу НЕМЕДЛЕННО свяжитесь с нами по телефону

CHN: 如需就医,请立刻联系我们的服务热线

VNM: Trong bất kỳtrường hợp nào khi bạn cần thăm khám bác sĩ xin hãy LẬP TỨC gọi số điện thoại hỗ trợ của chúng tôi


Najčastejšie otázky a odpovede

Neprišiel mi šek na zaplatenie poistného. Chcem aby mi chodil šek = avízo o blížiacom sa dni splatnosti. Ako požiadať o zmenu spôsobu platenia poistného?

Šek, teda poštová poukážka, vám nebola doručená, pretože pravdepodobne nemáte takýto spôsob platby nastavený, alebo na vás nemáme správnu korešpondenčnú adresu. Kontaktujte nás a spolu to zmeníme.
Prečítajte si viac
všetky často kladené otázky na tému

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0