Welcome to Slovakia!

A vitajte aj u nás, v poisťovni ERGO

VOLAJTE ERGO: 0850 777 777
 

Dokument - potvrdenie

Získanie potvrdenia

jeden z dokumentov pre udelenie povolenia na pobyt na území SR

Červený kríž

Kompletná zdravotná starostlivosť

v balíkoch COMPLETE, COMPLETE PLUS, EXTRA

Európska únia

Poistenie aj v rámci Schengenu

akútna zdravotná starostlivosť aj pri vycestovaní do Schengenu


ERGO Welcome


Individuálne zdravotné poistenie pre cudzincov

Poistenie pre cudzincov ERGO Welcome poskytuje cudzím štátnym príslušníkom individuálne poistenie liečebných nákladov v rozsahu akútnej zdravotnej starostlivosti na území celého Schengenu a štandardnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu verejného zdravotného poistenia na území Slovenskej republiky podľa výberu balíka poistných rizík. Individuálne zdravotné poistenie pre cudzincov na Slovensku zároveň v rámci balíka EXTRA ponúka možnosť poistenia nákladov počas tehotenstva ženy vrátane pôrodu a popôrodnej starostlivosti o matku a novorodenca.


Balíky zdravotného poistenia cudzincov (porovnanie)

Balík poistenia / Limit poistného plnenia na poisteného a poistný rok
ACUTECOMPLETECOMPLETE PLUSEXTRA
Neodkladná a štandardná zdravotná starostlivosť
60 000 €
80 000 €
80 000 €
80 000 €*
Preprava
60 000 €
80 000 €
80 000 €
80 000 €*
Lieky na predpis{check}{check}{check}{check}
Lieky bez predpisu
-
-
-
-
Stomatologické ošetrenie po úraze
100 €
300 €
300 €
300 €*
Preventívne stomatologické ošetrenie
-
100 €***
100 €***
100 €***
Preventívna zdravotná starostlivosť
-
{check}{check}{check}
Dispenzárna zdravotná starostlivosť
-
{check}{check}{check}
Ergom akceptovaná chronická choroba
-
-
{check}
-
Tehotenstvo a pôrod
-
-
-
15 000 €
Starostlivosť o novorodenca
-
-
-
5 000 €**
Vakcinácia dieťaťa****
-
Infarix HEXA**** (3 dávky)
Infarix HEXA**** (3 dávky)
-
Asistenčné služby{check}{check}{check}{check}
Náklady na repatriáciu
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €*
Náklady na kremáciu
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €*
Info

* Limit na jednu osobu / 1 tehotenstvo

** Limit na jedno narodené dieťa a jedno tehotenstvo

*** Poskytnuté iba v prípade, ak nie je vyčerpaná suma 300 € pri stomatologickom ošetrení po úraze

**** Preplatenie nákladov na očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hepatitíde B, haemophilus influenzae a detskej obrne v prípade, ak takéto očkovanie bolo započaté v priebehu prvého roku života dieťaťa a poistenie pre dieťa bolo dohodnuté na minimálnu poistnú dobu 12 mesiacov


Uzavrite si súkromné zdravotné poistenie ERGO Welcome a získajte:

 • potvrdenie o zdravotnom poistení pre účely pobytu na území Slovenska;
 • prístup k sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti;
 • možnosť preplatenia nákladov na preventívnu ochranu vášho zdravia (pre balíky COMPLETE, COMPLETE PLUS, EXTRA);
 • možnosť preplatenia nákladov na vakcináciu dieťaťa (pre balík EXTRA);
 • možnosť využitia asistenčnej služby a poradenstva pri riešení zdravotných komplikácií.

Exkluzívne výhody poistenia

Komerčné zdravotné poistenie ERGO Welcome je jedinečné poistenie zdravotnej starostlivosti pre cudzincov s niekoľkými exkluzívnymi výhodami:

 • poistenie liečebných nákladov v prípade akútnych zdravotných problémov nielen v Slovenskej republike, ale aj v krajinách Schengenského priestoru;
 • možnosť komplexného poistenia liečebných nákladov na území Slovenskej republiky (poistenie cudzincov na Slovensku);
 • možnosť poistiť sa aj v prípade zhoršeného zdravotného stavu klienta (balík COMPLETE PLUS);
 • poistenie je možné uzavrieť aj pre tehotné ženy (balík EXTRA);
 • poistenie je možné uzavrieť až pre 5 poistených osôb v prípade balíka ACUTE;
 • komerčné poistenie zahŕňa okrem komplexnej zdravotnej starostlivosti aj vakcináciu;
 • získanie Potvrdenia o zdravotnom poistení pre účely povolenia pobytu na území Slovenska;
 • prístup k sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti;
 • možnosť využitia kvalitných asistenčných služieb a poradenstva pri riešení poistných udalostí.

Dokumenty na stiahnutie


K balíčku ACUTE

SVK: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie liečebných nákladov pre cudzincov - Welcome ACUTE

SVK: Informačný dokument o produkte - Welcome ACUTE

ENG: General insurance terms and conditions for the insurance of medical expenses for foreigners - Welcome ACUTE

ENG: Insurance product information document - Welcome ACUTE

RUS: Oбедщиицеи унсслкоивих яр асстхроадхоовв аднлияя иностранцев - Welcome ACUTE

RUS: Информационный документ о страховом продукте - Welcome ACUTE

 

SVK: Leták - ERGO Welcome ACUTE

ENG: Leaflet - ERGO Welcome ACUTE

RUS: листовка - ERGO Welcome ACUTE

SRB: летак - ERGO Welcome ACUTE

CHN: 传单 - ERGO Welcome ACUTE

VNM: Tờ rơi - ERGO Welcome ACUTE


K balíčkom COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

SVK: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie liečebných nákladov pre cudzincov - Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

SVK: Informačný dokument o poistnom produkte - Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

ENG: General insurance terms and conditions for the insurance of medical expenses for foreigners - Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

 

SVK: Leták - ERGO Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

ENG: Leaflet - ERGO Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

RUS: листовка - ERGO Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

SRB: летак - ERGO Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

CHN: 传单 - ERGO Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA

VNM: Tờ rơi - ERGO Welcome COMPLETE + COMPLETE PLUS + EXTRA


Spoločné dokumenty

SVK: Brožúra ERGO Welcome - Ako postupovať v prípade nutnosti návštevy lekára

ENG: What to do when you need to visit a doctor

RUS: В случае необходимости обратиться к врачу НЕМЕДЛЕННО свяжитесь с нами по телефону

CHN: 如需就医,请立刻联系我们的服务热线

VNM: Trong bất kỳtrường hợp nào khi bạn cần thăm khám bác sĩ xin hãy LẬP TỨC gọi số điện thoại hỗ trợ của chúng tôi


Viac info o zdravotnom poistení pre cudzincov ERGO Welcome?

Telefón

Radi by ste sa dozvedeli o zdravotnom poistení pre cudzincov ERGO Welcome viac?

Zavolajte nám na 0850 777 777 alebo napíšte na info@ergo.sk.

Naši operátori vám radi pomôžu a odpovedia na všetky vaše otázky.

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

4 12