Poistné udalosti

Poistnú udalosť po 01.10.2019 oznámte GENERALI prostredníctvom online hlásenky na webe Generali.sk.

Takisto môžete volať na telefónne číslo 02/5857 7777.

HLÁSENIE POISTNÝCH UDALOSTÍ GENERALI VOLAŤ GENERALI


Asistenčné služby

Asistenčnú službu aj po 01.10.2019 v rovnakom rozsahu zabezpečuje Europ Assistance, preto môžete aj naďalej volať na telefónne číslo 02/2051 6753.

VOLAŤ EUROP ASSISTANCE

Kontakt na spoločnosť Generali Poisťovňa, a.s.

Telefón

Spoločnosť Generali Poisťovňa, a.s. vám pomôže s akýmkoľvek podnetom týkajúcim sa vašej poistnej zmluvy uzatvorenej v ERGO Poisťovni, a.s.

Zavolajte Generali na 02/5857 7777

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

4 12