Naspäť na poistné udalosti

Poistné udalosti z poistenia majetku


Oznámenie poistnej udalosti


 

Poistenie asistencie

Ak vaše poistenie zahŕňa aj poistenie asistencie a potrebujete okamžitú pomoc, napr. remeselníka z dôvodu havárie (voda, plyn, elektrika, zablokovanie dverí a pod.), volajte non-stop na: +421 2 2051 6753

Volať Europ Assistance

Poistenie majetku (posúdenie nároku na preplatenie nákladov)

Ak vám vznikla škoda na poistenom majetku alebo ste vy spôsobili škodu iným (napr. vytopil vás sused, máte poškodenú strechu víchricou, vykradli vás a pod.), vyberte si z nasledovných spôsobov oznámenia poistnej udalosti:

    ERGO Poisťovňa, a.s.
    Apollo Business Center II, Blok D
    Prievozská 4C
    821 08 Bratislava
Nahlásiť poistnú udalosť

Sledovanie priebehu likvidácie
poistnej udalosti


ERGO Poisťovňa poskytuje klientom vždy viac. Aj preto vám ponúkame možnosť sledovať proces likvidácie poistných udalostí, čo vám umožní získať prehľad o stave likvidácie vašich poistných udalostí. 

Pomocou online aplikácie môžete sledovať postup likvidácie poistnej udalosti. Pre vás ako klienta to znamená zvýšenie transparentnosti, efektivity a pohodlia.

Priebeh nahlásenej likvidácie

Právne infomácie

Aplikácia musí byť používaná výlučne pre účely k tomu určené a schválené. Všetky informácie a dáta dostupné v tejto aplikácii majú výlučne informatívny charakter a sú majetkom spoločnosti ERGO Poisťovňa, a.s.. Aktivity spojené s používaním aplikácie môžu byť monitorované.


Naspäť na poistné udalosti

Viac info o poistných udalostiach z poistenia majetku?

Telefón

Radi by ste sa dozvedeli o hláseniach poistných udalostí z poistenia majetku viac?

Zavolajte nám na 0850 777 777 alebo napíšte na info@ergo.sk.

Naši operátori vám radi pomôžu a odpovedia na všetky vaše otázky.

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

5 2