Naspäť na poistné udalosti

Poistné udalosti z poistenia platieb ZSE


Postup pre nahlásenie poistnej udalosti

  1. Vytlačte, vyplňte a podpíšte tlačivo Oznámenie poistnej udalosti z poistenia platieb ZSE.
   Postup pre vyplnenie nájdete tu.
  2. Stranu č. 3, tj. "ČASŤ II. Lekárska správa − vyplňuje ošetrujúci lekár poisteného" odovzdajte na vyplnenie ošetrujúcemu lekárovi.
  3. Priložte príslušné dokumenty uvedené na strane č. 2 tlačiva.
  4. Zašlite poštou na adresu poisťovne uvedenú nižšie, prípadne naskenujte a pošlite
   e-mailom na zse@ergo.sk.
    Adresa poisťovne:
    ERGO Poisťovňa, a.s.
    Apollo Business Center II, Blok D
    Prievozská 4C
    821 08 Bratislava
Stiahnuť tlačivo

Dôležité odporúčanie − kópie všetkých lekárskych dokumentov

Odporúčame vám, aby ste si robili kópie zo všetkých lekárskych dokumentov vrátane tých, ktoré vám ošetrujúci lekár odovzdáva pre potreby Sociálnej poisťovne (napríklad všetky tri potvrdenia o práceneschopnosti - červené, čierne tlačivo a tzv. Prechodku (Lístok na peniaze pre Sociálnu poisťovňu)). Tieto lekárske dokumenty ste povinný poslať do ERGO Poisťovne spolu s Oznámením.

Kedy mám vypísať toto Oznámenie a dať ho vyplniť aj môjmu doktorovi?

Som na PN / bol som na PN minimálne 60 dní:

Vypíšte, prosím, toto Oznámenie po 60 dňoch trvania vašej PN a rovnako tak dajte vyplniť aj vášmu ošetrujúcemu lekárovi druhú časť tohto Oznámenia. Pošlite kompletne vyplnené a podpísané Oznámenie do poisťovne. K Oznámeniu priložte požadované lekárske dokumenty - pozri nižšie.
 

Som / bol som hospitalizovaný v dôsledku úrazu minimálne 24 hodín:

Vypíšte, prosím, toto Oznámenie po ukončení vašej hospitalizácii v dôsledku úrazu bez zbytočného odkladu a rovnako tak dajte vyplniť aj vášmu ošetrujúcemu lekárovi druhú časť tohto Oznámenia. Pošlite kompletne vyplnené a podpísané Oznámenie do ERGO poisťovne. K Oznámeniu priložte požadované lekárske dokumenty - pozri nižšie.

Ktorú časť tlačiva Oznámenia mám vypísať?

Žltú časť tlačiva „Časť I.“ (strana 1 a 2) vyplňte vy - poistená osoba.
Červenú časť tlačiva „Časť II.“ (strana 3) dajte vyplniť vášmu ošetrujúcemu lekárovi.

Aké lekárske dokumenty mám poslať do poisťovne?

Bol som na PN minimálne 60 dní:

 1. vyplnené Oznámenie poistnej udalosti (všetky 3 strany)
 2. kópiu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti s uvedením diagnózy kvôli, ktorej ste PN (červené tlačivo)
 3. kópiu Potvrdenia o ukončení pracovnej neschopnosti (čierne tlačivo)
 4. kópiu Lekárskych správ od začiatku liečby až do jej ukončenia
 5. kópiu Preukazu o trvaní PN pre Sociálnu poisťovňu tzv. Prechodka (Lístok na peniaze pre Sociálnu poisťovňu)
 6. kópiu Prepúšťacej správy, ak ste boli hospitalizovaný

Bol som hospitalizovaný v dôsledku úrazu:

 1. vyplnené Oznámenie poistnej udalosti (všetky 3 strany)
 2. kópiu Prepúšťacej správy zo zdravotníckeho zariadenia, v ktorom ste boli hospitalizovaný (s pečiatkou lekára, na ktorej je čitateľné jeho priezvisko)
 3. kópiu Potvrdenia o poskytnutí lôžkovej starostlivosti
 4. kópiu Lekárskej správy s uvedením diagnózy, kvôli ktorej bol poistený hospitalizovaný

Poistenie asistencie

Ak vaše poistenie zahŕňa aj poistenie asistenčných služieb (balík ZSE Poistenie platieb Plus a ZSE Poistenie platieb Komplet) a bol vám už lekárom vydaný lekársky predpis na rehabilitáciu alebo potvrdenie o schválení kúpeľnej starostlivosti príslušnou zdravotnou poisťovňou, volajte non-stop na: 0850 646 646. Tlačivo Oznámenia asistenčnej udalosti pre službu ZSE Poistenie platieb si môžete stiahnuť tu.

Volajte asistenčnú centrálu     Stiahnuť tlačivo

Naspäť na poistné udalosti

Viac info o poistných udalostiach z poistenia platieb ZSE?

Telefón

Radi by ste sa dozvedeli viac o hláseniach poistných udalostí z poistenia platieb ZSE?

Zavolajte na 0850 646 646 alebo napíšte na zse@ergo.sk.

Naši operátori vám radi pomôžu a odpovedia na všetky vaše otázky.

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

5 4