Naspäť na právne informácie

Podmienky používania tejto webovej stránky


Prístupom na webovú stránku spoločnosti ERGO Poisťovňa, a.s. (ďalej len „stránka“) a prehliadaním jej obsahu návštevník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami používania stránky, porozumel im a súhlasí s ich dodržiavaním. 

Obsah stránky vrátane grafiky, textov a hyperlinkov alebo referencií na iné webové stránky má výlučne informatívny charakter a je poskytovaný "tak ako je"- bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo implikovanej. ERGO Poisťovňa, a.s. nepreberá žiadnu zodpovednosť za úplnosť, autenticitu a správnosť informácií zverejnených na stránke vrátane obsahu odkazov. Neposkytuje sa záruka za primeranosť, správnosť, spoľahlivosť, úplnosť alebo včasnosť informácií na stránke. Informácie nachádzajúce sa na stránke nemôžu byť interpretované ako ponuka alebo poskytnutie poradenstva. Obsah stránok je aktualizovaný podľa potrieb spoločnosti. ERGO Poisťovňa, a.s. nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu alebo opravy obsahu stránky a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté chyby alebo omyly z toho vyplývajúce. 

Obsah stránky je chránený autorským právom. Všetky práva na obsah a úpravu stránky sú vyhradené a sú vlastníctvom spoločnosti ERGO Poisťovňa, a.s. Logá spoločnosti používané na stránke spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti ERGO Poisťovňa, a. s. alebo skupiny ERGO Group. Iné použitie, ako ich prehliadanie a kopírovanie pre nekomerčné využitie, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ERGO Poisťovňa, a.s. zakázané. 

ERGO Poisťovňa, a.s. sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti za priame, nepriame, náhodné, následné alebo iné škody vzniknuté na základe prístupu alebo použitia alebo nemožnosti prístupu alebo použitia stránku a ich obsahu alebo akejkoľvek chyby vo výkone služby, prerušenia, porušenia, chýb v prenose, počítačových vírusov alebo iných škodlivých komponentov. ERGO Poisťovňa, a.s. neposkytuje záruku, že funkčnosť stránky nebude narušená, že chyby budú odstránené alebo že stránka alebo server, na ktorom je umiestnená nemôže obsahovať počítačový vírus alebo iný škodlivý komponent. 

Výlučne ERGO Poisťovňa, a.s. je oprávnená stanoviť, zverejniť, meniť a rušiť obsah stránky, ako aj týchto podmienok ich používania.

Google Analytics - Ochrana osobných údajov

Táto stránka používa funkcie Google Analytics poskytované spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics je analytický nástroj, ktorý použitím „cookies“ umožňuje zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní stránky bez osobnej identifikácie návštevníkov stránky, čím pomáha ERGO Poisťovni, a.s. pochopiť, kedy a ako jej návštevníci stránku používajú. Medzi základné ukazovatele, ktoré Google Analytics poskytuje ERGO sú podrobné údaje o počte návštev stránky, počte užívateľov stránky, počte zobrazení stránky, priemernom čase strávenom prehliadaním stránky, miere okamžitých odchodov, a iné. Cookie je krátky textový súbor, ktorý do webového prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Cookies vytvárané navštívenou stránkou sa ukladajú v zariadení užívateľa. Uložené informácie o prehliadaní následne umožňujú zapamätať si informácie o vašej návšteve. Cookies sú dôležité na uľahčenie prehliadania stránky a zjednodušenie používania online služieb. Rozsah použitia cookies závisí od príslušného nastavenia vášho webového prehliadača. Vy rozhodujete o použití a rozsahu použitia rôznych typov cookies.


Naspäť na právne informácie

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

5 1