Naspäť na sekciu o nás

O ERGO Poisťovni, a.s.


 

Sme súčasťou ERGO Group, 2. najväčšej poisťovacej skupiny v Nemecku.

ERGO Poisťovňa je plne licencovaný poskytovateľ životného a neživotného poistenia pôsobiaci na Slovensku. Ako akciová spoločnosť podnikáme v súlade s lokálnymi právnymi predpismi a sme pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Poistiť znamená porozumieť

Naše motto znie „Poistiť znamená porozumieť“. Aby tieto slová nadobudli vážnosť, venujeme pozornosť predovšetkým potrebám a požiadavkám klientov a staviame ich do centra našej pozornosti.

Našim cieľom je stavať klienta vždy na prvé miesto a zároveň poskytovať silnú a bezpečnú sieť pre investície. Na trhu kombinujeme naše špecializované vedomosti s odbornými znalosťami lokálnych partnerov v bankovom a poistnom sektore a špecifickými schopnosťami poskytovanými silnou skupinou ERGO. Klientom ponúkame silné a stabilné základy pre všetky záležitosti spojené s poistením a investičnými produktmi.

Poisťovať ľudí, a to, čo je pre nich cenné, je našim poslaním

Konáme zodpovedne vo všetkých smeroch: pri práci a navrhovaní produktov, pri spolupráci s našimi klientmi a partnermi. To tiež znamená ohľaduplnosť voči zamestnancom, životnému prostrediu a spoločnosti.

My chápeme korporátnu zodpovednosť ako záväzok vykonávať našu prácu udržateľne a aktívne sa zapájať a prijímať opatrenia tam, kde je to potrebné. Zodpovedným a udržateľným konaním chceme klientom prejaviť uznanie a vďaku za preukázanú dôveru a pokračovať v jej upevňovaní.

Skúsenosti a lokálna zodpovednosť

ERGO Poisťovňa patrí do holdingu ERGO Austria International AG a je súčasťou významnej medzinárodnej poisťovacej skupiny ERGO so sídlom v Nemecku. Klienti profitujú z výhod a pridanej hodnoty, ktorú im prinášame prostredníctvom spolupráce s partnermi a poprednými bankami. Samotná skupina ERGO vytvára pre klientov silné zázemie: môžu sa spoľahnúť na jednu z popredných svetových zaisťovacích spoločností Munich Re ako aj na silné väzby v rámci skupiny ERGO.

Profitujte zo silných partnerstiev

Klienti ERGO profitujú zo spolupráce s lokálnymi bankovými partnermi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a Prima banka Slovensko. Spolupracujeme aj s expertom na investície, Amundi Asset Management, ktorý v oblasti investovania prináša veľkú pridanú hodnotu. 

História spoločnosti

Prečítajte si viac o histórii spoločnosti ERGO na Slovensku >


Naspäť na sekciu o nás

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

4 5