Najčastejšie otázky a odpovede (FAQs)

Poslal(a) som vám pred prevodom kmeňa (01.10.2019) ukončenie poistenia / žiadosť o vinkuláciu / zmenu zmluvy / doklady k poistnej udalosti, kto to vybaví? Musím to poslať ešte raz? Kedy to bude vybavené?

Bude vás kontaktovať Generali Poisťovňa, a.s.
Prečítajte si viac

Čo moje úspory / stav účtu / investičný fond (stratégia)? Mení sa s nimi niečo - v súvislosti s prevodom poistného kmeňa na Generali poisťovňu?

Všetky podmienky dojednané v zmluve zostávajú v platnosti. Jedinou zmenou je zmena poistiteľa na Generali Poisťovňa, a.s.
Prečítajte si viac

Budem môcť robiť zmeny na zmluve?

Áno, samozrejme - podľa podmienok vašej poistnej zmluvy. Stačí len kontaktovať Generali poisťovňu.
Prečítajte si viac

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0