späť

Kam mám platiť poistné?

Plaťte na rovnaký účet a v rovnakej výške, ako doteraz.

Poistné plaťte tak, ako doteraz. Nezabudnite pri platení zadať variabilný symbol = číslo vašej zmluvy

Poistné je potrebné zaplatiť najneskôr k dátumu splatnosti poistného. Rozhodujúcim pre deň splatnosti poistného je dátum začiatku poistnej zmluvy a frekvencia platenia. Odporúčame vám, ak nechcete dostávať oznámenia o omeškanej platbe poistného, nastavte si trvalý príkaz alebo zaplaťte poistné aspoň 5 dní pred jeho splatnosťou.

 
Ako variabilný symbol uvádzajte číslo poistnej zmluvy (bez písmen).
 
Bankový účet, na ktorý má byť poistné zaplatené, je uvedený v poistnej zmluve. 

Ak neviete bankový účet, vyberte si bankový účet podľa typu vášho poistenia zo zoznamu:

 

typ poisteniabankový účet (IBAN)banka
Poistenie majetku

SK36 6500 0000 0012 1212 1212

SK81 1111 0000 0090 0029 0125

SK78 3100 0000 0040 0099 9000

Poštová banka

UniCredit Bank

Prima banka

Cestovné poistenie
Úrazové poistenie
Poistenie uzavreté cez Volksbank, Sberbank, Ľudovú banku

Investičné životné poistenie / Invest, INVEST II, New Generation

SK10 1111 0000 0090 0029 0045

SK67 6500 0000 0013 1313 1313

UniCredit Bank

Poštová banka

Životné poistenie Respect

Súvisiace produkty


Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0