späť

Končí mi platnosť životného poistenia (uplynula poistná doba). Čo mám robiť? Kedy dostanem peniaze?

My sa vám automaticky ozveme po ukončení poistenia s informáciami o ďalšom postupe.

 
Ak ste v poistení mali dohodnutú výplatu poistného plnenia v prípade dožitia sa konca poistenia, bezodkladne po ukončení poistenia písomne kontaktujeme poisteného s informáciou o skončení poistenia a výške poistného plnenia, ktoré mu bude vyplatené.
 
Výplata plnenia môže byť znížená o daň z príjmu. To znamená, že ako príjemca výplaty plnenia ste daňovník, ktorý je povinný odviesť daň z príjmu, ktorá je 19% (35% ak ste daňovník nezmluvného štátu).
 
Daňový rezident iného štátu znamená, že ste daňovníkom iného štátu ako SR. To znamená, že pracujete / žijete v inom štáte, v ktorom platíte daň z príjmu.
Ak ste daňový rezident iného členského štátu ako Slovenskej republiky (SR) a chcete si uplatniť inú sadzbu dane, doručte nám spolu s Návratkou (ktorú vám posielame poštou automaticky po ukončení platnosti poistenia) aj Potvrdenie o daňovom domicile z daňového úradu príslušnej členskej krajiny. V opačnom prípade bude uplatnená zrážka dane z príjmu sadzbou 19% alebo 35%.
 

Vysvetlenie ku 35% dani z príjmu:

Daňovníkom nezmluvného štátu je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt v zozname štátov uverejnenom na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky.
 

Návratka musí byť úradne overená (to znamená notárom alebo na matrike).

Ak bola poistná zmluva uzavretá prostredníctvom UniCredit Bank, váš podpis a vašu totožnosť na Návratke si môžete dať overiť dvoma pracovníkmi pobočky UniCredit Bank.
 
Ak bolo poistenie uzavreté cez Ľudovú banku, Volksbank alebo Sberbank Slovensko, váš podpis a vašu totožnosť na Návratke si môžete nechať overiť dvoma pracovníkmi pobočky Prima Banky.
 

Kompletne vyplnenú a overenú Návratku nám, prosím, pošlite na adresu:

ERGO Poisťovňa, a.s.
Apollo Business Center II, Blok D
Prievozská 4C
821 08 Bratislava
 
Finančné prostriedky vyplácame na bankový účet uvedený v Návratke bezodkladne po jej doručení za podmienky, že bola príjemcom výplaty riadne vyplnená a úradne overená.


Súvisiace produkty


Naspäť na rozcestník

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

Zavináč

Prípadne máte ešte ďalšie otázky?

Napíšte nám na info@ergo.sk.

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky.

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0