späť

Ako ukončiť investičné životné poistenie: EXTRA a Život3?

Napíšte stručne žiadosť so všetkými povinnými údajmi, overte svoj podpis a pošlite do poisťovne.

 
O ukončenie poistenia môžete požiadať, iba ak ste poistník. To znamená, že ste osoba, ktorá uzavrela poistenie. Poistenie zanikne z dôvodu tzv. úplného odkupu poistenia.
 

Tlačivo žiadosti

Žiadosť o ukončenie poistenia nájdete tu. Žiadosť obsahuje aj pomôcku, ako ju vyplniť.

  1. Vypíšte žiadosť so všetkými povinnými údajmi,
  2. úradne overte svoj podpis,
  3. a pošlite žiadosť do poisťovne.

Nevyužijem existujúce tlačivo, chcem si napísať vlastnú žiadosť.

Pamätajte si, prosím, že žiadosť musí obsahovať tieto údaje:

  1. vaše meno a priezvisko,
  2. vašu poštovú adresu,
  3. číslo vášho bankového účtu,
  4. číslo poistnej zmluvy, ktorú chcete ukončiť,
  5. váš úradne overený podpis (notárom alebo na matrike).

Kde si môžem dať overiť podpis na žiadosti okrem u notára / na matrike:

Ak ste poistenie uzavreli prostredníctvom UniCredit Bank, tak váš podpis a vašu totožnosť na žiadosti si môžete dať overiť dvoma pracovníkmi pobočky UniCredit Bank.
Ak ste poistenie uzatvorili cez Ľudovú banku, Volksbank alebo Sberbank Slovensko, váš podpis a vašu totožnosť na žiadosti si môžete nechať overiť dvoma pracovníkmi pobočky Prima Banky.
 

Kompletne vyplnenú a overenú žiadosť nám, prosím, zašlite na adresu:

ERGO Poisťovňa, a.s.
Apollo Business Center II, Blok D
Prievozská 4C
821 08 Bratislava
 

Ako rýchlo poistenie zanikne?

Ak riadne vyplnená a úradne overená žiadosť bude doručená do ERGO Poisťovne do konca kalendárneho mesiaca, v takom prípade poistenie zanikne v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola žiadosť o ukončenie poistenia doručená.
 
Odkupná hodnota (hodnota podielových jednotiek), na ktorú vám vznikne nárok, bude vyplatená na bankový účet uvedený v žiadosti najneskôr do 15 dní odo dňa účinnosti zániku poistenia.
 
Poplatok za predčasné ukončenie poistenia (tzv. úplný odkup) upravujú poistné podmienky konkrétneho poistenia.
 
Po zániku poistenia vám pošleme poštou oznámenie o zániku.


Súvisiace produkty


Naspäť na rozcestník

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

Zavináč

Prípadne máte ešte ďalšie otázky?

Napíšte nám na info@ergo.sk.

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky.

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0