späť

Ako ukončiť investičné životné poistenie: ERGO INVEST I, ERGO INVEST II a New Generation?

Napíšte stručne žiadosť so všetkými povinnými údajmi, overte svoj podpis a pošlite do poisťovne.

 
O ukončenie poistenia môžete požiadať, iba ak ste poistník. To znamená, že ste osoba, ktorá uzavrela poistenie. Poistenie zanikne z dôvodu tzv. úplného odkupu poistenia.
 

Tlačivo žiadosti

Žiadosť o ukončenie poistenia nájdete tu. Žiadosť obsahuje aj pomôcku, ako ju vyplniť.

  1. Vypíšte žiadosť so všetkými povinnými údajmi,
  2. úradne overte svoj podpis u notára alebo na matrike,
  3. a pošlite žiadosť do poisťovne.

Nevyužijem existujúce tlačivo, chcem si napísať vlastnú žiadosť.

Pamätajte si, prosím, že žiadosť musí obsahovať tieto údaje:

  1. vaše meno a priezvisko,
  2. vašu poštovú adresu,
  3. číslo vášho bankového účtu,
  4. číslo poistnej zmluvy, ktorú chcete ukončiť,
  5. váš úradne overený podpis (notárom alebo na matrike).

Kompletne vyplnenú a overenú žiadosť nám, prosím, zašlite na adresu:

ERGO Poisťovňa, a.s.
Apollo Business Center II, Blok D
Prievozská 4C
821 08 Bratislava
 

Ako rýchlo poistenie zanikne?

Ak riadne vyplnená a overená žiadosť bude doručená do 15. dňa v mesiaci, v takom prípade poistenie zaniká v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola žiadosť o úplný odkup doručená do ERGO Poisťovne. Ak žiadosť nebude ku nám, do ERGO Poisťovne, doručená do 15. dňa mesiaca, zánik poistenia sa posúva o mesiac neskôr.
 
Odkupná hodnota, na ktorú vám vznikne nárok, bude vyplatená na bankový účet, ktorý ste uviedli v žiadosti najneskôr do 15 dní odo dňa účinnosti zániku poistenia.
 
Poplatok za predčasné ukončenie poistenia predstavuje 15 EUR z hodnoty účtu poistníka (t.j. z hodnoty podielových jednotiek) a pri poistení New Generation je poplatok 25 EUR z hodnoty účtu poistníka (t.j. z hodnoty podielových jednotiek).
 
Po zániku poistenia vám pošleme poštou oznámenie o zániku.


Súvisiace produkty


Naspäť na rozcestník

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

Zavináč

Prípadne máte ešte ďalšie otázky?

Napíšte nám na info@ergo.sk.

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky.

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0