späť

Ako ukončiť investičné životné poistenie: ERGO INVEST I, ERGO INVEST II a New Generation?

Napíšte stručne žiadosť so všetkými povinnými údajmi, overte svoj podpis a pošlite do poisťovne.

 
O ukončenie poistenia môžete požiadať, iba ak ste poistník. To znamená, že ste osoba, ktorá uzavrela poistenie. Poistenie zanikne z dôvodu tzv. úplného odkupu poistenia.
 

Tlačivo žiadosti

Žiadosť o ukončenie poistenia nájdete tu. Žiadosť obsahuje aj pomôcku, ako ju vyplniť.

  1. Vypíšte žiadosť so všetkými povinnými údajmi,
  2. úradne overte svoj podpis,
  3. a pošlite žiadosť do poisťovne.

Nevyužijem existujúce tlačivo, chcem si napísať vlastnú žiadosť.

Pamätajte si, prosím, že žiadosť musí obsahovať tieto údaje:

  1. vaše meno a priezvisko,
  2. vašu poštovú adresu,
  3. číslo vášho bankového účtu,
  4. číslo poistnej zmluvy, ktorú chcete ukončiť,
  5. váš úradne overený podpis (notárom alebo na matrike).

Kde si môžem dať overiť podpis na žiadosti okrem u notára / na matrike:

Ak ste poistenie uzavreli prostredníctvom UniCredit Bank, tak váš podpis a vašu totožnosť na žiadosti si môžete dať overiť dvoma pracovníkmi pobočky UniCredit Bank.
 

Kompletne vyplnenú a overenú žiadosť nám, prosím, zašlite na adresu:

ERGO Poisťovňa, a.s.
Apollo Business Center II, Blok D
Prievozská 4C
821 08 Bratislava
 

Ako rýchlo poistenie zanikne?

Ak riadne vyplnená a overená žiadosť bude doručená do 15. dňa v mesiaci, v takom prípade poistenie zaniká v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola žiadosť o úplný odkup doručená do ERGO Poisťovne. Ak žiadosť nebude ku nám, do ERGO Poisťovne, doručená do 15. dňa mesiaca, zánik poistenia sa posúva o mesiac neskôr.
 
Odkupná hodnota, na ktorú vám vznikne nárok, bude vyplatená na bankový účet, ktorý ste uviedli v žiadosti najneskôr do 15 dní odo dňa účinnosti zániku poistenia.
 
Poplatok za predčasné ukončenie poistenia predstavuje 15 EUR z hodnoty účtu poistníka (t.j. z hodnoty podielových jednotiek) a pri poistení New Generation je poplatok 25 EUR z hodnoty účtu poistníka (t.j. z hodnoty podielových jednotiek).
 
Po zániku poistenia vám pošleme poštou oznámenie o zániku.


Súvisiace produkty


Naspäť na rozcestník

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

Zavináč

Prípadne máte ešte ďalšie otázky?

Napíšte nám na info@ergo.sk.

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky.

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0