Vycestujte
s úsmevom na tvári

Na cestách po svete s pocitom bezpečia

 

notebook

Postné udalosti

Vybavíte rýchlo - telefonicky, či e-mailom.

KufrikPlusLyžiar

Služobné cesty
a zimné športy

Automaticky poistené služobné cesty a možnosť pripoistenia zimných športov

Operátorka

Non - Stop asistenčné služby

Pomoc na telefóne kdekoľvek a kedykoľvek

ERGO Krátkodobé cestovné poistenie


Krátkodobé cestovné poistenie

Oznamujeme vám, že sme od 01.05.2019 pozastavili predaj nového poistenia. Od 01.08.2019 nie je možné uzatvárať celoročné cestovné poistenie cez portál www.zlavadna.sk.
Klienti spoločnosti ZSE Energia, a.s. si budú môcť naďalej dojednávať poistenie platieb.
Klienti spoločnosti Žltý Melón si budú môcť naďalej dojednávať poistenie splácania.

 

 

Balíky krátkodobého cestovného poistenia (porovnanie)

Riziko / Balík
Europe ElementEurope StandardEurope PrivilegeWorld Privilege
Územná platnosť
Európa
Európa
Európa
Svet
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

{check}{check}{check}{check}
Poistenie pre prípad úrazu

{check} {check} {check}
Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby

{check} {check} {check}
Poistenie poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cestovných dokladov

{check} {check} {check}
Poistenie zodpovednosti za škodu

{check} {check}
Poistenie právnej pomoci a kaucie

{check} {check}
Poistenie technickej pomoci v zahraničí

{check}
Popis jednotlivých poistných rizík:


Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Z poistenia liečebných nákladov vám uhradíme nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na ošetrenie akútneho ochorenia a úrazu. Kryté sú náklady na lekárske ošetrenie, hospitalizáciu, zdravotný materiál, lieky, diagnostické vyšetrenia, preprava do zdravotníckeho zariadenia v zahraničí, ambulantná preprava na Slovensko ako aj prevoz telesných pozostatkov na Slovensko. Toto poistenie obsahuje aj najlacnejšie krátkodobé cestovné poistenie vo variante Europe Element.


Poistenie pre prípad úrazu

V prípade úmrtia následkom úrazu alebo vzniku trvalých následkov vám vyplatíme dohodnuté poistné plnenie.


Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby

V prípade straty alebo krádeže batožiny vám nahradíme škodu na batožine.


Poistenie poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cestovných dokladov

V prípade straty, krádeže, zničenia cestovných dokladov (cestovný pas, občiansky preukaz, vodičské oprávnenie vystavené na meno poisteného, technický preukaz vozidla poisteného - pokiaľ toto vozidlo bolo použité na cestu do zahraničia) uhradíme nevyhnutné náklady na zaobstaranie náhradných dokladov.


Poistenie zodpovednosti za škodu

V rámci poistenia zodpovednosti za škodu za vás nahradíme ujmu na živote, zdraví, poškodenie alebo zničenie veci, či iné poškodenie majetku vyplývajúce zo škody na živote a zdraví v zahraničí, ktorú by ste spôsobili tretej osobe.


Poistenie právnej pomoci a kaucie

Z poistenia právnej pomoci vám uhradíme nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na právnu pomoc a zastupovanie advokátom pred súdom. V prípade poistnej udalosti sprostredkuje asistenčná spoločnosť neodkladnú právnu pomoc, uhradí náklady na ňu, ako aj prípadné náklady na kauciu (nevzťahuje sa na územie USA a Kanady).


Poistenie technickej pomoci v zahraničí

V prípade, že sa vám auto pokazí v zahraničí alebo budete mať dopravnú nehodu, zabezpečíme odťah a opravu vozidla, prípadne náhradné ubytovanie pre vás počas jeho opravy.


Exkluzívne výhody poistenia

Krátkodobé jednorazové cestovné poistenie ERGO ponúka exkluzívne výhody:

  • poistná doba 2 až 45 dní
  • poistenie kryje administratívne služobné cesty
  • územná platnosť Európa + Stredomorie (európske štáty a Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael, Jordánsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a európska časť Ruskej federácie) alebo celý svet
  • rodinné poistenie platí pre dvoch manželov a až dve ich deti do 18 rokov
  • možnosť výberu zo štyroch balíkov
  • technická pomoc v zahraničí v prípade balíka Europe Privilege
  • možnosť pripoistenia zimných športovNajčastejšie otázky a odpovede

Neprišiel mi šek na zaplatenie poistného. Chcem aby mi chodil šek = avízo o blížiacom sa dni splatnosti. Ako požiadať o zmenu spôsobu platenia poistného?

Šek, teda poštová poukážka, vám nebola doručená, pretože pravdepodobne nemáte takýto spôsob platby nastavený, alebo na vás nemáme správnu korešpondenčnú adresu. Kontaktujte nás a spolu to zmeníme.
Prečítajte si viac

Chcem nahlásiť zmenu poštovej korešpondenčnej adresy, emailovej adresy a telefónneho čísla

Stiahnite si tlačivo, vyplňte ho, podpíšte a pošlite ho poštou alebo emailom.
Prečítajte si viac
všetky často kladené otázky na tému

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0