Vycestujte
s úsmevom na tvári

Na cestách po svete s pocitom bezpečia

VYPOČÍTAŤ CENU POISTENIA
 

notebook

Online poistenie

Jednoduché a rýchle uzavretie poistenia

KufrikPlusLyžiar

Služobné cesty
a zimné športy

Automaticky poistené služobné cesty a možnosť pripoistenia zimných športov

Operátorka

Non - Stop asistenčné služby

Pomoc na telefóne kdekoľvek a kedykoľvek

ERGO Krátkodobé cestovné poistenie


Krátkodobé cestovné poistenie

Či už plánujete svoju dovolenku dlhšie, alebo ste sa práve teraz spontánne rozhodli vycestovať do zahraničia, chcete si byť určite istí, že si ju vychutnáte bez zbytočných komplikácií. 

Uzatvorte najvýhodnejšie krátkodobé cestovné poistenie online od ERGO a vycestujte za zážitkami s pocitom istoty. Naša non-stop asistenčná služba je vám k dispozícií pri akýchkoľvek nečakaných prekvapeniach.  

Cestovné poistenie si môže uzatvoriť ako jednotlivec alebo pre celú rodinu.

Balíky krátkodobého cestovného poistenia (porovnanie)

Riziko / Balík
Europe ElementEurope StandardEurope PrivilegeWorld Privilege
Územná platnosť
Európa
Európa
Európa
Svet
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

{check}{check}{check}{check}
Poistenie pre prípad úrazu

{check} {check} {check}
Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby

{check} {check} {check}
Poistenie poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cestovných dokladov

{check} {check} {check}
Poistenie zodpovednosti za škodu

{check} {check}
Poistenie právnej pomoci a kaucie

{check} {check}
Poistenie technickej pomoci v zahraničí

{check}
Limity poistného krytia >

Vypočítať cenu poistenia ONLINE

Kalkulačka

Chcete vedieť koľko vás bude poistenie stáť?

Vypočítajte si to online.
A ak budete s parametrami poistenia spokojní, stačí pár ďalších klikov a môžete si ho online aj uzavrieť.
Je to jednoduché, pohodlné a šetríte tým životné prostredie.

VYPOČÍTAŤ CENU POISTENIA


Popis jednotlivých poistných rizík:


Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Z poistenia liečebných nákladov vám uhradíme nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na ošetrenie akútneho ochorenia a úrazu. Kryté sú náklady na lekárske ošetrenie, hospitalizáciu, zdravotný materiál, lieky, diagnostické vyšetrenia, preprava do zdravotníckeho zariadenia v zahraničí, ambulantná preprava na Slovensko ako aj prevoz telesných pozostatkov na Slovensko. Toto poistenie obsahuje aj najlacnejšie krátkodobé cestovné poistenie vo variante Europe Element.


Poistenie pre prípad úrazu

V prípade úmrtia následkom úrazu alebo vzniku trvalých následkov vám vyplatíme dohodnuté poistné plnenie.


Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby

V prípade straty alebo krádeže batožiny vám nahradíme škodu na batožine.


Poistenie poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cestovných dokladov

V prípade straty, krádeže, zničenia cestovných dokladov (cestovný pas, občiansky preukaz, vodičské oprávnenie vystavené na meno poisteného, technický preukaz vozidla poisteného - pokiaľ toto vozidlo bolo použité na cestu do zahraničia) uhradíme nevyhnutné náklady na zaobstaranie náhradných dokladov.


Poistenie zodpovednosti za škodu

V rámci poistenia zodpovednosti za škodu za vás nahradíme ujmu na živote, zdraví, poškodenie alebo zničenie veci, či iné poškodenie majetku vyplývajúce zo škody na živote a zdraví v zahraničí, ktorú by ste spôsobili tretej osobe.


Poistenie právnej pomoci a kaucie

Z poistenia právnej pomoci vám uhradíme nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na právnu pomoc a zastupovanie advokátom pred súdom. V prípade poistnej udalosti sprostredkuje asistenčná spoločnosť neodkladnú právnu pomoc, uhradí náklady na ňu, ako aj prípadné náklady na kauciu (nevzťahuje sa na územie USA a Kanady).


Poistenie technickej pomoci v zahraničí

V prípade, že sa vám auto pokazí v zahraničí alebo budete mať dopravnú nehodu, zabezpečíme odťah a opravu vozidla, prípadne náhradné ubytovanie pre vás počas jeho opravy.


Exkluzívne výhody poistenia

Krátkodobé jednorazové cestovné poistenie ERGO ponúka exkluzívne výhody:

  • poistná doba 2 až 45 dní
  • poistenie kryje administratívne služobné cesty
  • územná platnosť Európa + Stredomorie (európske štáty a Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael, Jordánsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a európska časť Ruskej federácie) alebo celý svet
  • rodinné poistenie platí pre dvoch manželov a až dve ich deti do 18 rokov
  • možnosť výberu zo štyroch balíkov
  • technická pomoc v zahraničí v prípade balíka Europe Privilege
  • možnosť pripoistenia zimných športov


POISTITE SA ONLINE

Online poistenie

Vyskúšajte najpohodlnejší a najrýchlejší spôsob uzavretia poistenia.
Poistite sa ONLINE!

Všetko vybavíte na pár klikov a nikam nemusíte chodiť. Poistné dokumenty dostanete
na e-mail, ktorý si zvolíte, čim tiež uľahčíte životnému prostrediu.

VYPOČÍTAŤ CENU POISTENIA

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

5 4