História spoločnosti

Naspäť na info o nás

 

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s.

História spoločnosti ERGO sa na Slovensku začína písať vznikom spoločnosti VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s.

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. bola do Obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná v roku 1999.

Svoju poisťovaciu činnosť začala v roku 2000.

ERGO životná poisťovňa, a.s.

V roku 2008 vznikla ERGO životná poisťovňa, a.s.

Jej materskou spoločnosťou a 100% akcionárom sa stala ERGO Austria International AG so sídlom v rakúskej Viedni.

Zlúčenie spoločností

V roku 2012 začal proces zlučovania sesterských spoločností VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. a ERGO životná poisťovňa.

Od 1.1.2013 poskytujú služby pod spoločným obchodným menom ERGO Poisťovňa, a.s.

Vedenie oboch spoločností sa takto rozhodlo posilniť finančnú stabilitu novej spoločnosti a upevniť pozíciu ERGO Group na Slovensku. So zlúčením oboch spoločností a zmenou názvu klientom nevznikli žiadne povinnosti. Poistenie dojednané v ktorejkoľvek z poisťovni ostalo v platnosti bez akýchkoľvek zmien vrátane podmienok, za ktorých bolo uzatvorené.

ERGO Poisťovňa, a.s.

Spoločnosť ERGO Poisťovňa, a.s. začala pôsobiť na slovenskom trhu od 1. januára 2013.

Vznikla zlúčením dvoch sesterských spoločností VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. a ERGO životná poisťovňa.

ERGO Poisťovňa, a.s. nadväzuje na tradíciu spoločnosti VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s., ktorá pôsobila na slovenskom trhu od roku 1999. S mottom "Poistiť znamená porozumieť" naďalej pokračuje v stratégii ERGO Group, kde centrom pozornosti je klient a jeho potreby.

Klient na prvom mieste a poskytnutie silnej bezpečnostnej siete pre investície v spolupráci s partnermi, sú hlavnými cieľmi ERGO Poisťovne, a.s.


Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

4 6