Naspäť na právne info

 

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act

FATCA znamená zákon o daňovom súlade zahraničných účtov. Zákon bol prijatý v USA s cieľom zamedziť daňovým únikom prostredníctvom získavania a poskytovania informácií o zahraničných účtoch amerických daňovníkov a ich príjmov v zahraničí americkej daňovej správe (Internal Revenue Service – IRS). Za týmto účelom USA podpísali s jednotlivými krajinami medzivládne dohody IGA (Intergovernmental Agreement), s cieľom vytvoriť celosvetovú sieť krajín a subjektov spolupracujúcich pri výmene a získavaní informácií v zmysle FATCA.

ERGO Poisťovňa, a.s. prijala opatrenia zabezpečujúce súlad s požiadavkami FATCA.

ERGO Poisťovňa, a.s. sa registrovala na stránke IRS so statusom finančnej inštitúcie, ktorá je viazaná povinnosťami vyplývajúcimi z FATCA na základe medzivládnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými (model IGA 1). V súvislosti s registráciou jej bolo pridelené identifikačné číslo: 7S01XH.00019.ME.703 ako tzv. GIIN (Global Intermediary Identification Number).


 

 

GIIN ERGO Poisťovne, a.s.:

7S01XH.00019.ME.703


Naspäť na právne info

 


Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

5 2