ERGO New Generation

Investujte do bezpečia svojej rodiny

VOLAJTE ERGO: 0850 777 777
 

Rodina

Poistenie pre jednotlivca
ako aj pre rodinu

poistenie až pre 4 osoby

OK symbol

Až 13 poistných rizík

široký výber poistného krytia

Oko

Prehľad
o investovaní

oddelenie investičnej časti poistenia od rizikovej

ERGO New Generation


Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie ERGO New Generation je poistenie novej generácie. Prináša jedinečný koncept investičnej zložky poistenia ako aj možnosť poistenia jednotlivca ako aj celej rodiny voči nástrahám, ktoré prináša iba sám život. Klient si môže z rizikovej zložky poistenia vybrať z 13-tich poistných rizík.

ERGO New Generation je poistenie určené tým, ktorí požadujú jasný prehľad o tom, čo sa im zhodnocuje, kedy a čo sa im strháva z osobného účtu. Táto transparentnosť je zabezpečená oddelením investičnej časti poistenia od rizikovej, pre dokonalý prehľad o osobnom účte.

Odpoveď na to, čo sa vám strháva z osobného účtu v investičnom životnom poistení ERGO New Generation je jasná: IBA poplatok za počiatočné náklady na začiatku poistenia (počas prvých 3 rokov). Počas poistenia nie sú pri nezmenenej výške investovania strhávané žiadne ďalšie poplatky, čím máte zaručený presný prehľad o investičnej zložke vášho poistenia.

Hlavnou zložkou ERGO New Generation je poistenie pre prípad úmrtia hlavnej poistenej osoby vrátane investičnej zložky poistenia už od 1 € mesačne. K hlavnej zložke poistenia je možné nastaviť pre hlavného poisteného a ďalšie 3 osoby nasledovné poistné (pri splnení podmienky minimálneho poistného pre rizikovú časť poistenia vo výške 25 € mesačne):

  • Poistenie pre prípad úmrtia ďalších poistených – zabezpečíme, aby bola oprávneným osobám vyplatená vami stanovená poistná suma
  • Poistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou – využiteľné najmä pre klientov čerpajúcich úver
  • Poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením – zabezpečíme, aby bolo poistenému vyplatené progresívne plnenie zodpovedajúce percentuálnemu násobku z poistnej sumy podľa rozsahu telesného postihnutia
  • Poistenie trvalých následkov úrazu – zabezpečíme, aby bolo poistenému vyplatené percento z poistnej sumy zodpovedajúce rozsahu telesného postihnutia
  • Poistenie pre prípad úmrtia následkom úrazu – zabezpečíme, aby bola v prípade úmrtia následkom úrazu oprávneným osobám vyplatená vami stanovená poistná suma
  • Poistenie bolestného za hospitalizáciu v dôsledku úrazu – zabezpečíme jednorazovú dávku vo výške stanovenej poistnej sumy na zmiernenie následkov hospitalizácie poisteného
  • Poistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu – poskytneme poistenému denné dávky vo výške poistnej sumy za hospitalizáciu, ktorá z dôvodu úrazu trvala viac ako 24 hodín
  • Poistenie rekonvalescencie po hospitalizácii v dôsledku úrazu – za rovnaký počet dní ako strávil poistený v nemocnici po úraze, poskytneme dennú dávku vo výške poistnej sumy za každý deň strávený v nemocnici
  • Poistenie zlomeniny kosti – vyplatíme stanovenú poistnú sumu pri zlomenine kosti poistenej osoby
  • Poistenie denného odškodného v dôsledku úrazu od 7. dňa alebo od 15. dňa – zabezpečíme, aby v prípade výpadku príjmu poistenej osoby bola po dobu nevyhnutnej liečby úrazu vyplatená náhrada príjmu vo výške súčinu dní nevyhnutného liečenia po úraze a dohodnutej poistnej sumy
  • Poistenie renty po úraze od 40% alebo od 60% – zabezpečíme, aby v prípade závažného úrazu bola doživotne vyplácaná renta, ktorá každý mesiac zabezpečí poistenej osobe dôstojnejší život ako v prípade poberania iba samotného invalidného dôchodku.

Životné poistenie pre rodinu ERGO New Generation zároveň ponúka pre poistníka možnosť zabezpečiť oslobodenie od platenia bežného poistného v prípade jeho úmrtia alebo invalidity.


Investičné stratégie

Info

Investičná časť ERGO New Generation je zastrešená jednou z najväčších správcovských spoločností na svete, spoločnosťou Amundi Asset Management. Môžete si vybrať až zo 6 investičných fondov zohľadňujúcich vaše individuálne potreby:


ERGO Live Invest Conservativ EUR

Stabilná stratégia reprezentovaná investičným fondom.

Investičná skladba

  • 30 % akcie
  • 70 % cenné papiere s pevným výnosom a peňažný trh

Profil

Podstatná časť vložených prostriedkov je investovaná do štátnych dlhopisov a iných bezpečných cenných papierov. Tento profil odporúčame klientom, ktorí uprednostňujú stabilitu a ochranu svojich finančných prostriedkov, hoci aj v spojení s miernou úrovňou očakávaného výnosu.

Výkonnosť fondu

Vývoj hodnôt podielových jednotiek fondu si môžete pozrieť tu: Vývoj fondu ERGO Live Invest Conservativ EUR

Podrobnejšie informácie


ERGO Live Invest Balanced EUR

Vyvážená stratégia reprezentovaná investičným fondom.

Investičná skladba

  • 50 % akcie
  • 50 % cenné papiere s pevným výnosom a peňažný trh

Profil

Cieľom tejto stratégie je dosiahnuť trvalý rast sprevádzaný len občasnými výkyvmi. Prvoradým zámerom je udržanie rovnováhy medzi stabilitou investície a jej zhodnotením.

Výkonnosť fondu

Vývoj hodnôt podielových jednotiek fondu si môžete pozrieť tu: Vývoj fondu ERGO Live Invest Balanced EUR

Podrobnejšie informácie


ERGO Live Invest Dynamic EUR

Rastová stratégia reprezentovaná investičným fondom.

Investičná skladba

  • 70 % akcie
  • 30 % cenné papiere s pevným výnosom a peňažný trh

Profil

Investujete najmä do akcií. Stratégia je vytvorená so zámerom dosiahnutia maximálneho výnosu z vloženej investície. Vyznačuje sa častými výkyvmi na svojej dlhodobej ceste k najvyšším výnosom, a preto vyhovuje klientom akceptujúcim vyššiu mieru investičného rizika.

Výkonnosť fondu

Vývoj hodnôt podielových jednotiek fondu si môžete pozrieť tu: Vývoj fondu ERGO Live Invest Dynamic EUR

Podrobnejšie informácie


Fond Euro Strategic Bond

Investičná skladba

  • dlhopisy
  • FX deriváty
  • úrokové deriváty
  • vklady v bankách a iné

Profil

Flexibilná eurová dlhopisová stratégia, s cieľom hľadať atraktívny výnos najmä na trhu dlhopisov s vysokým výnosom, kombinovaným doplnkovo aj do rôznych iných aktív (napr. dlhopisy investičného stupňa, dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov), ktorými sa zároveň správca snaží čiastočne znižovať trhové riziko.

Výkonnosť fondu

Vývoj hodnôt podielových jednotiek fondu si môžete pozrieť tu: Vývoj fondu Euro Strategic Bond

Podrobnejšie informácie


Fond European Potential

Investičná skladba

  • minimálne 75 % akcií spoločností s hlavným sídlom v EÚ
  • hotovosť v banke a iné

Profil

Investujete do širokého radu akcií spoločností s cieľom dosiahnuť výnos v strednom až dlhodobom horizonte. Aktívne riadené portfólio pozostáva prevažne z malých (trhová kapitalizácia do 3 mld. €) a stredných (trhová kapitalizácia 3 – 10 mld. €) spoločností, ktoré majú svoju hlavnú činnosť na území Európy.

Výkonnosť fondu

Vývoj hodnôt podielových jednotiek fondu si môžete pozrieť tu: Vývoj fondu European Potential

Podrobnejšie informácie


Fond Global Ecology

Investičná skladba

  • akcie
  • FX deriváty
  • hotovosť v banke a iné

Profil

Investujete predovšetkým do širokého radu akcií spoločností s cieľom dosiahnuť výnos v strednom až dlhodobom horizonte. Aktívne riadené portfólio sa zameriava na spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo produkujú environmentálne neškodné výroby alebo technológie, ktoré prispievajú k rozvoju čistejšieho a zdravšieho životného prostredia.

Výkonnosť fondu

Vývoj hodnôt podielových jednotiek fondu si môžete pozrieť tu: Vývoj fondu Global Ecology

Podrobnejšie informácieExkluzívne výhody poistenia

S investičným životným poistením ERGO New Generation sa spájajú výnimočné výhody:

  • možnosť poistiť až 4 osoby na jednej poistnej zmluve s minimálnym poistným už od 26 € mesačne (poistení nemusia byť v príbuzenskom vzťahu);
  • poistenie je možné uzavrieť pre poistených so vstupným vekom už od 2 týždňov a poistení môžu byť až do veku 75 rokov;
  • investičný bonus za rizikovú časť poistného;
  • trvalé následky úrazu, kde progresia 400% znamená vo väčšine prípadov viac ako 700% progresie u konkurencie;
  • možnosť transformovať poistenie dieťaťa na poistenie dospelej osoby vo veku 16 rokov dieťaťa;
  • pripoistenie renty po úraze poskytuje poistenému rentu už od 40% invalidity s doživotnou výplatou, prípadne garantovanou dobou výplaty 120 mesiacov;
  • transparentné investovanie bez dodatočných poplatkov.


Viac info o investičnom poistení ERGO New Generation?

Telefón

Radi by ste sa dozvedeli o investičnom životnom poistení ERGO New Generation?

Zavolajte nám na 0850 777 777 alebo napíšte na info@ergo.sk.

Naši operátori vám radi pomôžu a odpovedia na všetky vaše otázky.


Najčastejšie otázky a odpovede

Chcem nahlásiť zmenu poštovej korešpondenčnej adresy, emailovej adresy a telefónneho čísla

Stiahnite si tlačivo, vyplňte ho, podpíšte a pošlite ho poštou alebo emailom.
Prečítajte si viac

Neprišiel mi šek na zaplatenie poistného. Chcem aby mi chodil šek = avízo o blížiacom sa dni splatnosti. Ako požiadať o zmenu spôsobu platenia poistného?

Šek, teda poštová poukážka, vám nebola doručená, pretože pravdepodobne nemáte takýto spôsob platby nastavený, alebo na vás nemáme správnu korešpondenčnú adresu. Kontaktujte nás a spolu to zmeníme.
Prečítajte si viac
všetky často kladené otázky na tému

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0