Návratnosť investícií

Budúcnosť je o chvíľu

VOLAJTE ERGO: 0850 777 777
 

Lístky

Kombinácia poistenia
a investovania

poistenie rozšírime
o investovanie

Poškodená osoba

Pripoistenie kritických chorôb

až 16 chorôb v krytí

Prasiatko - pokladnička

Investovanie prostredníctvom kvalitných stratégií

až 4 možnosti výberu

ERGO Invest II


Bežne platené investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie ERGO Invest II je ideálny spôsob ako výhodne investovať a zároveň sa chrániť pred následkami nečakaných životných situácií.

Vaše prostriedky sú aktívne riadené a investované do profesionálne spravovaných stratégií, čím je optimálne diverzifikované riziko investovania.

Flexibilita je charakteristická pre naše bežne platené investičné životné poistenie. Porovnanie stratégií uvádzame nižšie.


Pripoistenie

Život sa však niekedy nevyvíja podľa našich predstáv. V prípade, ak nastane nečakaná udalosť, v ERGO myslíme aj na to. V investičnom životnom poistení ERGO Invest II máte možnosť zvýšiť si svoju poistnú ochranu o niektoré z pripoistení:


Smrť následkom úrazu

Úmrtie človeka je vždy tragická udalosť, no ešte bolestnejšia, keď nastane nečakane. V prípade smrteľného úrazu je určeným osobám okrem plnenia zo životného poistenia poskytnuté aj plnenie z tohto doplnkového poistenia.


Trvalé následky úrazu

Životné plány vie niekedy skrížiť úraz, ktorý zanechá trvalé následky. Na finančné vysporiadanie sa s novou životnou situáciou môže slúžiť pripoistenie trvalých následkov úrazu.


Kritické choroby

Rýchle životné tempo ako aj okolitý pretechnizovaný svet stále viac a viac zaťažuje náš organizmus. Platí sa zaň vysoká daň v podobe civilizačných ochorení a nie zriedka aj predčasných úmrtí. Civilizačné ochorenia sa mnohokrát dajú liečiť, avšak ich liečba je finančne náročná a pre chorého často nedostupná. Pripoistenie kritických chorôb zabezpečí poskytnutie finančných prostriedkov napríklad na liečbu alebo prípadnú rehabilitáciu nasledovných chorôb:

 • Rakovina
 • Roztrúsená skleróza
 • Akútny infarkt myokardu
 • Cievna mozgová príhoda
 • Zlyhanie obličiek
 • Alzheimerova choroba
 • Parkinsonova choroba
 • AIDS, infekcia HIV vírusom
 • AIDS, profesné ochorenie následkom infekcie HIV vírusom
 • Ochrnutie
 • Slepota
 • Náhrada srdcovej chlopne
 • Operácia aorty
 • Bypass koronárnych tepien
 • Strata končatín
 • Transplantácia životne dôležitých orgánov

Oslobodenie od platenia bežného poistného

Ak sa ako poistník stanete invalidom v dôsledku choroby alebo úrazu a Sociálna poisťovňa vám prizná invalidný dôchodok (minimálne 70% pokles schopnosti vykonávať prácu), pripoistenie zabezpečí pokračovanie investovania až do konca poistenia a to tak, že platenie bežného poistného prevezme za vás ERGO. Nebudete tak nútený ukončiť poistenie, ale môžete využívať jeho výhody až do konca poistnej doby.


Investičné stratégie

Info

Investičné stratégie produktu ERGO Invest II sú zastrešené jednou z najväčších správcovských spoločností na svete, spoločnosťou Amundi Asset Management. Môžete si vybrať z 4 investičných fondov zohľadňujúcich vaše individuálne potreby:


ERGO Live Invest Conservativ EUR

Stabilná stratégia reprezentovaná investičným fondom.

Investičná skladba

 • 30 % akcie
 • 70 % cenné papiere s pevným výnosom a peňažný trh

Profil

Investuje podstatnú časť vložených prostriedkov do štátnych dlhopisov a iných bezpečných cenných papierov.

Výkonnosť fondu

Vývoj hodnôt podielových jednotiek fondu si môžete pozrieť tu: Vývoj fondu ERGO Live Invest Conservativ EUR

Podrobnejšie informácie


ERGO Live Invest Balanced EUR

Vyvážená stratégia reprezentovaná investičným fondom.

Investičná skladba

 • 50 % akcie
 • 50 % cenné papiere s pevným výnosom a peňažný trh

Profil

Cieľom tejto stratégie je dosiahnuť trvalý rast sprevádzaný len občasnými výkyvmi. Prvoradým zámerom je udržanie rovnováhy medzi stabilitou investície a jej zhodnotením.

Výkonnosť fondu

Vývoj hodnôt podielových jednotiek fondu si môžete pozrieť tu: Vývoj fondu ERGO Live Invest Balanced EUR

Podrobnejšie informácie


ERGO Live Invest Dynamic EUR

Rastová stratégia reprezentovaná investičným fondom.

Investičná skladba

 • 70 % akcie
 • 30 % cenné papiere s pevným výnosom a peňažný trh

Profil

Investujete najmä do akcií. Stratégia je vytvorená so zámerom dosiahnutia maximálneho výnosu z vloženej investície. Vyznačuje sa častými výkyvmi na svojej dlhodobej ceste k najvyšším výnosom, a preto vyhovuje klientom akceptujúcim vyššiu mieru investičného rizika.

Výkonnosť fondu

Vývoj hodnôt podielových jednotiek fondu si môžete pozrieť tu: Vývoj fondu ERGO Live Invest Dynamic EUR

Podrobnejšie informácie


Fond Global Ecology

Investičná skladba

 • akcie
 • FX deriváty
 • hotovosť v banke a iné

Profil

Investujete predovšetkým do širokého radu akcií spoločností s cieľom dosiahnuť výnos v strednom až dlhodobom horizonte. Aktívne riadené portfólio sa zameriava na spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo produkujú environmentálne neškodné výroby alebo technológie, ktoré prispievajú k rozvoju čistejšieho a zdravšieho životného prostredia.

Výkonnosť fondu

Vývoj hodnôt podielových jednotiek fondu si môžete pozrieť tu: Vývoj fondu Global Ecology

Podrobnejšie informácieExkluzívne výhody poistenia

S bežne plateným investičným životným poistením ERGO Invest II získate jedinečné možnosti:

 • nastavenie rozsahu poistnej ochrany podľa vašej životnej situácie;
 • bezplatnú zmenu investičnej stratégie (maximálne 3 krát do roka);
 • dojednanie/zrušenie pripoistenia kedykoľvek;
 • flexibilný prístup k finančným prostriedkom (po 3 roku bez poplatkov);
 • realizácia mimoriadnych vkladov kedykoľvek počas poistenia;
 • predĺženie poistnej doby.


Viac info o investičnom poistení ERGO Invest II?

Telefón

Radi by ste sa dozvedeli o investičnom životnom poistení ERGO Invest II?

Zavolajte nám na 0850 777 777 alebo napíšte na info@ergo.sk.

Naši operátori vám radi pomôžu a odpovedia na všetky vaše otázky.


Najčastejšie otázky a odpovede

Investičné životné poistenie – Chcem investovať mimoriadne peniaze / urobiť mimoriadny vklad (mimoriadne poistné)

Máte finančné prostriedky navyše, ktoré by ste radi investovali? Poradíme vám, ako ich vložiť formou mimoriadneho vkladu do svojho investičného životného poistenia.
Prečítajte si viac
všetky často kladené otázky na tému

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0