Poistné udalosti


Informácie o hlásení poistných udalostí z poistenia majetku

Z poistenia majetku

Informácie o hlásení poistných udalostí z poistenia majetku, vrátane sledovania ich stavu

Informácie o hlásení poistných udalostí z poistenia osôb

Z poistenia osôb

Informácie o hlásení poistných udalostí z poistenia osôb - ako sú úraz, choroba a úmrtie.

Informácie o hlásení poistných udalostí z cestovného poistenia

Z cestovného poistenia

Informácie o hlásení poistných udalostí z krátkodobého i celoročného cestovného poistenia, vrátane cestovného poistenia k platobným kartám Prima banky.

Informácie o hlásení poistných udalostí z poistenia pre cudzincov ERGO Welcome

Z poistenia pre cudzincov

Informácie o hlásení poistných udalostí z komerčného zdravotného poistenia pre cudzincov - ERGO Welcome.

Poistenie platieb ZSE

Z poistenia platieb ZSE

Informácie o hlásení poistných udalostí z poistenia platieb ZSE - ako je napríklad práceneschopnosť (PN).


Do you need more detailed information?

Telefón

Would you like to know more?

Call us at this number +421 2 32 11 20 20 or write an e-mail at info@ergo.sk.

Our operators would be pleased to help you and answear to all your questions.

My rating

0 0