Poistenie na celý rok

Istota na cestách. Celoročne.

VOLAJTE ERGO: 0850 777 777
 

Svet

Celosvetová územná platnosť

Vycestujte s istotou kamkoľvek do sveta

ŽenaPlusRodina

Individuálne aj rodinné poistenie

S jedinečnou cenou poistenia pre každého

Hory

Poistenie nákladov na zásah HZS v SR

Automaticky a až do výšky
10 000 €

ERGO Celoročné cestovné poistenie


Celoročné cestovné poistenie

Cestujete často do zahraničia a nechcete mať starosti s opakovaným uzatváraním poistenia? Máme pre vás riešenie. Uzavrite si cestovné poistenie na rok a majte poistenie vo vrecku pri každom vycestovaní do zahraničia. Navyše, súčasťou krytia je aj poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby v Slovenskej republike až do limitu 10 000 €.

Celoročné cestovné poistenie ERGO je poistenie novej generácie, ktoré poskytuje exkluzívnu kvalitu aj pre tých najnáročnejších klientov.

Celoročné cestovné poistenie si môžete uzatvoriť ako jednotlivec aj ako rodina.


Balíky celoročného cestovného poistenia (porovnanie)

Riziko / Balík
EasyClassicGoldElite
Územná platnosť poistenia: CELÝ SVET{check}{check}{check}{check}
Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby

{check} {check} {check} {check}
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

{check}{check}{check}{check}
Poistenie pre prípad úrazu / útoku žraloka

{check} {check} {check}
Poistenie zodpovednosti za škodu

{check} {check} {check}
Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby

{check} {check} {check}
Poistenie pre prípad omeškania batožiny počas leteckej prepravy

{check} {check}
Poistenie poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cestovných dokladov

{check} {check}
Poistenie oneskorenia letu

{check} {check}
Poistenie storna cesty

{check} {check}
Poistenie právnej pomoci a kaucie

{check} {check}
Poistenie technickej pomoci v zahraničí (porucha, nehoda vozidla)

{check} {check}
Poistenie nákladov na opatrovníka

{check} {check}
Cena za rok pre variant jednotlivca
31,52 €
42,39 €
85,87 €
107,61 €
Cena za rok pre rodinný variant
53,26 €
64,13 €
107,61 €
129,35 €
Limity poistného krytia >

Dôležitá informácia:

Info

Dlhodobé cestovné poistenie sa vzťahuje na prvých 45 dní každého pobytu počas cesty.

Počet ciest do zahraničia je počas platnosti poistenia neobmedzený.


Popis jednotlivých poistných rizík:


Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby

V poistení je rovnako krytý aj zásah Horskej služby na území Slovenskej republiky a s tým súvisiace náklady vrátane zásahu Leteckej záchrannej služby. Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby sa vzťahuje na horské oblasti v územnej pôsobnosti Horskej záchrannej služby, ktorými sú Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry.


Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Celoročné poistenie liečebných nákladov v zahraničí kryje nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na ošetrenie akútneho ochorenia a úrazu. Uhradíme vám náklady na lekárske ošetrenie, hospitalizáciu, zdravotný materiál, lieky, diagnostické vyšetrenia, prepravu do zdravotníckeho zariadenia v zahraničí, ambulantnú prepravu na Slovensko ako aj prevoz telesných pozostatkov na Slovensko. Toto poistenie obsahuje aj najlacnejšie celoročné cestovné poistenie vo variante Easy.


Poistenie pre prípad úrazu vrátane útoku žraloka

V prípade úmrtia alebo vzniku trvalých následkov v dôsledku útoku žraloka vám vyplatíme dohodnuté poistné plnenie. Ako jediná poisťovňa na Slovensku v takom prípade vyplácame dvojnásobné plnenie.


Poistenie zodpovednosti za škodu

Z poistenia zodpovednosti za škodu nahradíme za vás škodu na živote, zdraví, zničenej alebo poškodenej veci, alebo inú majetkovú ujmu vyplývajúcu zo škody na živote a zdraví v zahraničí, ktorú by ste spôsobili tretej osobe.


Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby

V prípade straty alebo krádeže batožiny vám nahradíme škodu na batožine.


Poistenie pre prípad omeškania batožiny počas leteckej prepravy

V prípade meškania batožiny vám celoročné poistenie do zahraničia zabezpečí nevyhnutné náklady na náhradné osobné potreby a oblečenie.


Poistenie poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cestovných dokladov

V prípade straty, krádeže, zničenia cestovných dokladov (cestovný pas, občiansky preukaz, vodičské oprávnenie vystavené na meno poisteného, technický preukaz vozidla poisteného, pokiaľ toto vozidlo bolo použité na cestu do zahraničia) uhradíme nevyhnutné náklady na zaobstaranie náhradných dokladov.


Poistenie oneskorenia letu

V prípade oneskorenia letu vám naše ročné cestovné poistenie kryje náklady na občerstvenie, stravu a hygienické potreby.


Poistenie storna cesty

Poistením storna cesty vám preplatíme storno poplatky leteckých spoločností, ubytovacích zariadení alebo iných nákladov, ktoré vzniknú z dôvodu stornovania zakúpenej letenky, dovolenky alebo ubytovania z dôvodu choroby, úrazu, predvolania na súd alebo v prípade ak ste neuspeli na štátniciach a opravný termín je práve v čase vami zakúpenej dovolenky.


Poistenie právnej pomoci a kaucie

Z poistenia právnej pomoci vám uhradíme nevyhnutné, účelne vynaložené náklady na právnu pomoc a zastupovanie advokátom pred súdom. V prípade poistnej udalosti sprostredkuje naša asistenčná spoločnosť neodkladnú právnu pomoc, uhradí náklady na ňu, ako aj prípadné náklady na kauciu (nevzťahuje sa na územie USA a Kanady).


Poistenie technickej pomoci v zahraničí

V prípade, že sa vám auto pokazí v zahraničí alebo budete mať dopravnú nehodu, zabezpečíme odťah a opravu vozidla alebo náhradné ubytovanie počas opravy vozidla.


Poistenie nákladov na opatrovníka

V prípade hospitalizácie v zdravotníckom zariadení v dôsledku úrazu alebo choroby, ak váš zdravotný stav nebude dovoľovať prevoz do Slovenskej republiky, asistenčná spoločnosť zabezpečí a naša poisťovňa uhradí jednému rodinnému príslušníkovi, alebo určenej osobe (opatrovníkovi), primerané cestovné náklady spolu s nákladmi na stravu a ubytovanie na mieste, kde budete hospitalizovaný.


Exkluzívne výhody poistenia

ERGO Celoročné cestovné poistenie vám ponúka tieto exkluzívne výhody:

  • poistenie platí 24 hodín denne, po celý rok
  • ročné poistenie do zahraničia platí na ktoromkoľvek mieste na svete
  • maximálna dĺžka vycestovania je až 45 dní na jednu cestu, pričom počet ciest za rok je neobmedzený
  • jedinečné poistenie pre prípad útoku žraloka: v prípade poistnej udalosti vám vyplatíme až 2-násobné poistné plnenie pre prípad trvalých následkov a smrti následkom takéhoto úrazu
  • rodinné poistenie s atraktívnou cenou platí pre 2 manželov a ich 2 deti do 18 rokov
  • automatické krytie zimných športov ako je lyžovanie, snowboarding, sánkovanie a pod.
  • poistenie rovnako kryje aj administratívne služobné cesty
  • poistenie vám kryje aj náklady na zásah Horskej záchrannej služby pri pobyte v horách na Slovensku
  • možnosť výberu zo štyroch balíkov, presne podľa vašich požiadaviek
  • najlacnejšie ročné cestovné poistenie pri balíku Easy


Viac info o ERGO Celoročnom cestovnom poistení?

Telefón

Radi by ste sa dozvedeli o ERGO Celoročnom cestovnom poistení viac?

Zavolajte nám na 0850 777 777 alebo napíšte na info@ergo.sk.

Naši operátori vám radi pomôžu a odpovedia na všetky vaše otázky.

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0