späť

Čo je diferenčné poistenie?

Každé poistenie by malo byť pre klienta v prvom rade výhodné. Ak tomu tak nie je, je čas na zmenu. Diferenčné poistenie vám umožňuje využiť výhodnejšie poistenie a pritom nečakať, kým platnosť vašej súčasnej poistky vyprší. Čo vám vlastne diferenčné poistenie ponúka?

Diferenčné poistenie umožňuje uzatvoriť poistnú zmluvu u nás v ERGO Poisťovni aj napriek tomu, že poistenie nehnuteľnosti a /alebo poistenie domácnosti už máte uzatvorené v inej poisťovni. Vďaka diferenčnému poisteniu už nemusíte čakať na ukončenie vašej stávajúcej poistnej zmluvy a jednoducho môžete uzatvoriť lepšie, výhodnejšie poistenie v ERGO. Výhodou je fakt, že vďaka exkluzívnemu diferenčnému poisteniu od ERGO Poisťovne môžete využívať výhody nového poistenia aj napriek tomu, že vaše staré poistenie ešte trvá.

Koľko zaplatíte za diferenčné poistenie?

Keď ste zistili, že vaša stávajúca poistka je pre vás nevýhodná, nedostatočne kryje poistné riziká a máte záujem o lepšie, výhodnejšie poistenie v ERGO Poisťovni, môžete si uzatvoriť diferenčné poistenie. V takom prípade platíte len rozdiel medzi starou a novou poistkou.
 

Povedzme si to príkladom:

Predstavte si, že máte poistený byt v poisťovni XY a v novembri ste sa rozhodli toto poistenie zmeniť. Výročný deň vášho aktuálneho poistenia je však v januári. Aby ste nemuseli s novým, výhodnejším poistením čakať až do januára, využijete diferenčné poistenie. V ERGO Poisťovni sú prvé tri mesiace poistenia zadarmo, takže za nové poistenie nezaplatíte vôbec nič!
 
Diferenčné poistenie sa dá uzatvoriť len na komplexné krytie, ktoré je v balíkoch Basic, Plus a Extra. Toto poistenie sa vzťahuje na poistenie nehnuteľnosti a zvlášť na poistenie domácnosti.
 

Tabuľka cien diferenčného poistenia:

Trvanie diferenčného krytiaPoistné za celé trvanie diferenčného krytia
0 - 3 mesiace0 €
4 - 6 mesiacov10,87 €
7 - 14 mesiacov16,31 €


Vedeli ste, že poistenie domácnosti kryje aj ukradnutý bicykel alebo kočík? V ERGO Poisťovni máme na detské kočíky a invalidné vozíky limit plnenia vo výške 500 Eur a takáto suma sa vzťahuje aj na domáce zvieratá, ktoré doma máte. Úraz mačky a psa kryje poistenie domácnosti až do výšky 400 Eur. Má aj vaše súčasné poistenie takéto výhody? Ak nie a chcete ich využívať ihneď, stačí sa rozhodnúť pre diferenčné poistenie.
 

Tento benefit poznáte?

Ak sa rozhodnete pre ukončenie poistenia majetku, každá poisťovňa vyžaduje určitú výpovednú lehotu. Zákon píše 6 týždňov, no niektoré poistné zmluvy sú uzatvárané na dobu určitú a vtedy musíte čakať podstatne dlhšie. Poistenie totiž neviete zrušiť zo dňa na deň. Diferenčné poistenie, ktoré je unikátnym poistením na trhu, za vás nepríjemné čakanie na ukončenie poistnej zmluvy vyrieši. Vďaka tomuto poisteniu môžete naplno využívať výhodné podmienky ERGO poistenia, o ktoré máte záujem.
 

Ako postupovať, ak chcete diferenčné poistenie?

V prípade, že ste sa rozhodli pre zmenu poisťovne a radi by ste využívali výhody lepšieho poistenia v ERGO Poisťovni už teraz, stačia vám k tomu dva jednoduché kroky. Uzatvorte novú, výhodnejšiu poistnú zmluvu v ERGO Poisťovni a zároveň do svojej starej poisťovne zašlite výpoveď poistnej zmluvy. Od tej chvíle začína platiť diferenčné poistenie - platia pre vás všetky poistné krytia starej poistky, no súčasne už pre vás platia aj podmienky nového poistenia v ERGO Poisťovni.
 

Kto mi zaplatí v prípade poistnej udalosti?

V prípade poistnej udalosti musíte túto skutočnosť nahlásiť starej poisťovni, ktorá sa o vás podľa starej zmluvy postará. Zároveň pošlete žiadosť aj do ERGO Poisťovne, ktorá vám vyplatí rozdiel medzi tým, čo dostanete v starej poisťovni a sumou, na ktorú by ste mali nárok podľa podmienok novej poistnej zmluvy v ERGO. Dĺžka diferenčného poistenia môže byť až 14 mesiacov.
 

Ako to funguje v praxi?

Predstavte si, že vo vašej domácnosti nastane prepätie a vám vznikne škoda vo výške 1 660 eur. Môžeme predpokladať nastavený limit pre riziko prepätia vo výške 500 Eur, ktoré vám nahradí vaša stará poisťovňa. V zmysle podmienok diferenčného poistenia vám ERGO Poisťovňa zaplatí rozdiel medzi škodou vyplatenou starou poisťovňou a sumou, ktorú by ste dostali za takúto poistnú udalosť v ERGO. V takomto prípade by ste od nás dostali ešte 1160 Eur. Je to preto, že v ERGO Poisťovni kryjeme riziko prepätia až do výšky 3000 eur.
 
Nezabudnite, pri podpisovaní poistnej zmluvy je dôležité vedieť, čo patrí do poistných rizík a aká je výška limitov jednotlivých poistných krytí. Pri uzatváraní poistnej zmluvy sa neorientujte len podľa ceny poistenia.

späť

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0