späť

Životné poistenie

Rozmýšľali ste nad tým, čo to životné poistenie vlastne je a čo zahŕňa? Ľuďom napadne, že ide o ten druh poistenia, ktorý ich zabezpečí v prípade núdze. Ale viete, čo si presne predstaviť pod pojmom životné poistenie?

Životné poistenie vyhľadávajú nielen tí, ktorí sa chcú chrániť a zabezpečiť svoju rodinu v prípade nepredvídanej životnej udalosti, akou môže byť úraz, dlhodobé liečenie či, nebodaj, úmrtie. Často po ňom siahajú ľudia, ktorí majú hypotéku alebo vysoký úver, aby tak ochránili svoju rodinu pred finančnými problémami v prípade neočakávanej životnej situácie. Cieľom životného poistenia je predovšetkým zabezpečenie blízkych v prípade úmrtia poisteného. Určite ste sa už stretli s rozdelením životného poistenia na rizikové a investičné. Viete však, aký je medzi nimi rozdiel?
 
 

Čo patrí do životného poistenia?

Rizikové životné poistenie

Životná poistka sa vzťahuje na riziko úmrtia poisteného. V praxi to znamená, že ak ste si uzatvorili životné poistenie, tak v prípade vášho úmrtia poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu peňazí oprávneným osobám (osobám, ktoré ste uviedli v poistnej zmluve, alebo dedičom). Rizikové životné poistenie môže uzavrieť každý vo veku od 18 rokov do 70 rokov. Zvýhodnenou skupinou v ERGO poisťovni sú nefajčiari, ktorí sa vyhýbajú aktívnemu aj pasívnemu fajčeniu. Tí majú pri poistnej sume vyššej ako 35 000 eur po troch rokoch od trvania poistenia nárok na úhradu nadštandardnej lekárskej prehliadky.
 

V rámci rizikových životných poistení vám ERGO Poisťovňa ponúka výhodný produkt ERGO Respect. Medzi benefity rizikového životného poistenia ERGO Respect patrí:

 • výrazne výhodná cena pre nefajčiarov,
 • neklesajúca poistná suma počas trvania poistenia,
 • nepretržitá asistenčná služba,
 • fakt, že počas trvania zmluvy platíte stále rovnakú sumu,
 • ak určíte v poistnej zmluve oprávnené osoby, vyplatenie peňazí z poistky nie je zahrnuté do dedičského konania a poisťovňa vám prevedie peniaze bez zbytočného zdržania,
 • možnosť vinkulovať peniaze z poistky v prospech banky, ktorá ich použije na splatenie vašej hypotéky alebo úveru a zostávajúcu časť vyplatí osobe, ktorú ste určili v poistnej zmluve.
   

Investičné životné poistenie

Podstatným rozdielom v porovnaní s rizikovým životným poistením je možnosť byť poistený, no zároveň investovať svoje voľné finančné prostriedky do fondov. Investičné životné poistenie umožňuje investovať finančné prostriedky v minimálnej čiastke 1 euro mesačne. Najčastejšie klienti investujú 50 až 100 eur mesačne.
 

Výhodou poistenia je možnosť sledovať, akým spôsobom sa vaše peniaze investujú, a kým riziková časť vás chráni v prípade úrazu, invalidity alebo úmrtia, investičná časť životného poistenia umožňuje investovať. Každý klient si môže vybrať taký investičný fond, ktorý odráža jeho individuálne potreby a zároveň berie ohľad na jeho osobnú mieru investičného rizika, pretože pri každom investovaní hodnota investovaných peňazí môže rásť aj klesať. Výhodou v prípade poistenia v ERGO poisťovni je transparentnosť, to znamená, že klient presne vidí:

 • čo sa zhodnocuje,
 • aké poplatky zaplatil
 • a má možnosť bezplatne a kedykoľvek zmeniť svoju investičnú stratégiu.

Niektoré investičné životné poistenia umožňujú prístup k investovaným peniazom formou výberu časti investovaných financií, prípadne ponúkajú možnosť jednorazového vkladu určitej väčšej sumy peňazí bez poplatku, kedykoľvek počas trvania poistenia.
 
 

Aké pripoistenia k životnému poisteniu existujú?

Každý klient poisťovne má právo dojednať si také pripoistenia, ktoré najlepšie odrážajú jeho potreby, prípadne individuálne či pracovné riziká. 

Medzi najčastejšie pripoistenia patria: 

 • poistenie pre prípad úmrtia ďalších poistených, 
 • poistenie trvalých následkov úrazu, 
 • poistenie pre prípad úmrtia následkom úrazu, 
 • poistenie bolestného za hospitalizáciu v dôsledku úrazu, 
 • poistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu, 
 • poistenie zotavovania po hospitalizácii v dôsledku úrazu, 
 • poistenie zlomeniny kosti, poistenie denného odškodného v dôsledku úrazu od 7. dňa alebo od 15. dňa, 
 • poistenie pravidelne alebo jednorazovo vyplácanej dávky v prípade invalidity, 
 • možnosť pripoistiť si oslobodenie od platenia bežného poistného v prípade úmrtia poistníka alebo invalidity.

O možnostiach pripoistenia k vybranému produktu životného poistenia je najlepšie sa informovať priamo v poisťovni a nechať si ich dopodrobna vysvetliť.
 
 

Na akú výšku poistnej sumy sa treba poistiť?

Výška poistnej sumy je individuálna a záleží len od vašich predstáv. Výška poistnej sumy predstavuje maximálnu hodnotu peňazí, ktoré vám poisťovňa vyplatí v prípade poistnej udalosti, teda v prípade úrazu, úmrtia, alebo iných životných situácií.
 

Napríklad: V prípade, ak má klient hypotéku či úver na bývanie a nechce finančne zaťažiť svojich najbližších v prípade neočakávanej poistnej udalosti, je vhodné voliť výšku poistnej sumy tak, aby sa z poistenia vyplatila zostávajúca časť hypotéky alebo úveru. Peniaze, ktoré budú navyše, zašle banka osobe, ktorú určil klient v poistnej zmluve.
 
 

Určuje zákon povinnosť mať uzavreté životné poistenie?

Medzi zákonné poistenie patrí napríklad zdravotné a sociálne poistenie.
 

Zdravotné poistenie vybavujú rodičia pre svoje narodené deti bezprostredne po ich príchode na svet, výber zdravotnej poisťovne je v tomto prípade na rodičoch. Dospelý môže meniť svoju zdravotnú poisťovňu raz ročne. Žiadosť o zmenu zdravotnej poisťovne je potrebné adresovať novej zdravotnej poisťovni do 30. septembra. Buď ju prinesiete do poisťovne osobne alebo zašlete poštou. Zmena zdravotnej poisťovne potom nastane automaticky k prvému januáru nasledujúceho roka.
 

Príklad: Ak by ste sa dnes rozhodli, že chcete zmeniť poisťovňu, musíte do 30.9.2017 doručiť žiadosť o jej zmenu do novej poisťovne, ktorú ste si vybrali. Vaše zdravotné poistenie v novej poisťovni bude automaticky platné od 1.1.2018.
 

Povinnosť prispievať do Sociálnej poisťovne vyplýva zo zákona. Medzi povinné sociálne poistenie patrí nemocenské poistenie, dôchodkové - starobné a invalidné, úrazové, garančné a poistenie v nezamestnanosti. Medzi povinne poistené osoby patria napríklad študenti alebo nezamestnaní.
 
 

Toto ste o životnom poistení možno nevedeli

Viacerých z vás to možno prekvapí, ale poisťovne na našom území vznikali už v časoch nemeckej kolonizácie v 13. a 14 storočí, a to v charitatívnych náboženských bratstvách, z ktorých sa neskôr vyvinuli pohrebné a iné spolky. V roku 1897 bol v Budíne založený súkromný poisťovací ústav Uhorský dôchodkový ústav. V ústave sa poisťovali úradníci s rodinami. Až v roku 1919 vznikla prvá slovenská poisťujúca spoločnosť, účastnícky spolok v Žiline. Aj keď to znie neuveriteľne, tak dejiny poisťovania rodín alebo majetku majú bohatú históriu.
 

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí viac ako 30 poisťovní alebo pobočiek zahraničných poisťovní, ktoré môžu byť založené v ktorejkoľvek z členských štátov Európskej únie.

späť

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0