späť

Porovnanie životných poistiek

Hodnotu svojho života a vlastného zdravia si mnohí uvedomia až vtedy, keď sa stane úraz, cestu im skríži choroba alebo iná nepríjemná udalosť. Poistenie je tu na to, aby ste takéto negatívne životné situácie zvládli ľahšie prekonať a mohli sa spoľahnúť na finančnú kompenzáciu strát. Viete, aké životné poistenia ponúkajú poisťovne?

Na Slovensku je niekoľko desiatok poisťovní, ktoré ponúkajú rôzne životné poistenia a pripoistenia. Výber záleží predovšetkým od vašich osobných preferencií a požiadaviek. Životné poistenie sa rozdeľuje na:

  • rizikové,
  • kapitálové,
  • investičné.

Spoznajte s nami ich základné charakteristiky.

 

Čo je rizikové životné poistenie?

Toto poistenie má zmysel najmä vtedy, ak sa chcete poistiť pre prípad smrti. K rizikovému životnému poisteniu je možné dokúpiť si rozličné pripoistenia, ktoré poisťujú napríklad smrť v prípade úrazu, trvalé telesné poškodenia či kritické choroby (rakovina, infarkt, chirurgický zákrok, slepota, skleróza multiplex a pod.) či drobné úrazy, alebo zlomeniny. O jednotlivých pripoisteniach je dobré sa informovať priamo vo vybranej poisťovni, alebo konzultovať ich výber so sprostredkovateľom poistenia.

 

Rizikové životné poistenie si môže štandardne uzavrieť osoba vo veku od 18 do 70 rokov. Niektoré poisťovne pri rizikovom životnom poistení priamo zvýhodňujú nefajčiarov a ľudí, ktorí vyznávajú zdravý  životný štýl. 

 

Čo ponúka kapitálové životné poistenie?

Toto poistenie ponúka dve zložky. Jednou je rizikové životné poistenie, ktoré poisťuje riziko úmrtia, druhou zložkou je investovanie, pričom kapitálové poistenie garantuje očakávaný výnos po ukončení zmluvného obdobia, alebo v prípade poistnej udalosti. Takýto typ životného poistenia je vhodný pre klientov konzervatívcov, ktorí uprednostňujú istotu vyplatenia dohodnutej sumy na konci poistného obdobia pred možnosťou väčšieho zisku. Poistenie môže byť vhodné najmä pre rodičov, ktorí chcú svoje deti poistiť a zároveň im investovať do budúcnosti. Keď deti dosiahnu napríklad plnoletosť, vyplatí sa im dohodnutá suma.

 

Vyplácanie dohodnutých investovaných peňazí z kapitálového poistenia si možno rozložiť na určité časové úseky. 

Kapitálové životné poistenie je v tomto období výrazne limitované poistenie a ponúka ho veľmi málo slovenských poisťovní. Dôvodom sú veľmi nízke úrokové sadzby pri finančných nástrojoch, ktoré garantujú dlhodobý výnos. Tým sa kapitálové životné poistenie stáva pre ľudí neatraktívne. 

 

V čom tkvie podstata investičného životného poistenia?

Investičné životné poistenie, obdobne ako kapitálové životné poistenie, je rozdelené do dvoch zložiek. Jednu časť tohto poistenia predstavuje rizikové životné poistenie pre prípad úmrtia, ku ktorému si môže klient ľubovoľne vyskladať ďalšie rizikové poistenia (trvalé následky úrazu, denné odškodné a pod.), druhou zložkou je investičná časť. Investičnú časť tvoria vaše jednorazové alebo pravidelné platby do niektorého z vybraných investičných fondov v závislosti od toho, akú mieru investičného rizika ste ochotný akceptovať. Výhodou investičného životného poistenia je prehľadný výpis o investovaní, možnosť  výberu časti investovaných peňazí počas trvania poistenia alebo možnosť mimoriadnych vkladov.

 

Aké sú rozdiely trhu?

Ak si urobíte prieskum životného poistenia v poisťovniach, zistíte, že sa v mnohých dôležitých detailoch líšia. Práve tie budú rozhodujúce pri vašom osobnom výbere. Nezabudnite, že k hlavnému poisteniu si môžete pripoistiť rozličné životné situácie. Okrem toho sa životné poistenie dá uzavrieť aj pre ďalšie osoby, napríklad celú vašu rodinu, čím sa zvyšuje jeho výhodnosť. V rámci ERGO Poisťovne vám ponúkame na výber investičné životné poistenie ERGO New Generation. Na jednej poistnej zmluve môžete poistiť až 5 osôb, ktoré nemusia byť v príbuzenskom vzťahu. Minimálne poistné v tomto poistení je 26 EUR mesačne.

 

Životné poistenie ERGO New Generation môžete založiť pre vaše dieťa od 2 týždňov od jeho narodenia a po dosiahnutí veku 16 rokov ho zmeniť na poistenie dospelej osoby. V ERGO Poisťovni v rámci poistenia ERGO New Generation získate investičný bonus za rizikovú časť poistného či pripoistenie renty po úraze, kedy ERGO Poisťovňa poskytuje poistenému rentu s doživotnou výplatou alebo garantovanou dobou výplaty 120 mesiacov, ak sa stane klient invalidný.. Navyše, exkluzívnou výhodou tohto poistenia je nastavenie poplatkov v investičnej časti ERGO New Generation, ktorá umožňuje klientovi investovať celú výšku pravidelných platieb už po 3 rokoch poistenia. 

 

Životné poistenie otvára zaujímavé možnosti, preto nie je na škodu dôkladne sa informovať a radšej si prípadné otázky nechať zodpovedať aj viackrát. Podstatou je chrániť sa a nezabúdať ochrániť aj svojich blízkych pred náhodnými životnými situáciami, ktoré by vás mohli vykoľajiť z normálneho života a bez pomoci poisťovne by sa prekonávali ťažšie.

späť

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

0 0