Vážený klient,

od 01.10.2019 Generali Poisťovňa, a.s., so súhlasom Národnej banky Slovenska, prevzala od ERGO Poisťovne, a.s. poistný kmeň. Zmenou poistiteľa z ERGO na Generali sa nemenia poistné podmienky. Všetky práva, povinnosti a dohodnutý rozsah poistenia zostáva zachovaný. Vašim novým poistiteľom je spoločnosť Generali Poisťovňa, a.s., ktorého je možné kontaktovať na telefónnom čísle je 02/5857 7777. Viac informácií o vašom poistení nájdete na www.generali.sk/ergo/.


Kontakt na spoločnosť Generali Poisťovňa, a.s.

Telefón

Spoločnosť Generali Poisťovňa, a.s. vám pomôže s akýmkoľvek podnetom týkajúcim sa vašej poistnej zmluvy uzatvorenej v ERGO Poisťovni, a.s.

Zavolajte Generali na 02/5857 7777

Pomohli vám tieto informácie? Ohodnoťte nás hviezdičkami.

4 46