ERGO Krátkodobé cestovné poistenie - online

Online poistenie

Jednoduché a rýchle uzatvorenie poistenia

Symbol Überführungskosten inkludiert

Služobné cesty

Automaticky kryté administratívne služobné cesty + možnosť pripoistenia zimných športov

Non - Stop asistenčné služby

+421 2 20 51 67 53

ERGO Krátkodobé cestovné poistenie - online

Či už plánujete svoju dovolenku dlhšie, alebo ste sa práve teraz spontánne rozhodli vycestovať do zahraničia, chcete si byť istí, že si ju vychutnáte.

Uzatvorte si krátkodobé cestovné poistenie od ERGO a vycestujte za zážitkami. Naša Non - Stop asistenčná služba je vám k dispozícií pri akýchkoľvek nečakaných prekvapeniach. 

Vyberte si jeden z našich balíkov cestovného poistenia a poistite sa pohodlne online.

Cestovné poistenie si môže uzatvoriť jednotlivec alebo rodina.

Hlavné výhody

 • poistná doba 2 až 45 dní
 • územná platnosť Európa + Stredomorie (európske štáty a Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael, Jordánsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a európska časť Ruskej federácie) alebo celý Svet
 • rodinné poistenie platí pre dvoch manželov a až dve ich deti do 18 rokov veku
 • možnosť výberu zo štyroch balíkov

Porovnanie balíkov krátkodobého cestovného poistenia

Europe ElementEurope StandardEurope PrivilegeWorld Privilege
Územná platnosťEurópaEurópaEurópaSvet
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí {check} {check} {check} {check}
Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby {check} {check} {check}
Poistenie pre prípad úrazu {check} {check} {check}
Poistenie zodpovednosti za škodu {check} {check}
Poistenie právnej pomoci a kaucie {check} {check}
Poistenie technickej pomoci v zahraničí {check}
Poistenie poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cestovných dokladov {check} {check} {check}

Popis jednotlivých poistných krytí

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí (LNvZ) 

Z poistenia liečebných nákladov Vám uhradíme nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na ošetrenie akútneho ochorenia a úrazu. Kryté sú náklady na lekárske ošetrenie, hospitalizáciu, zdravotný materiál, lieky, diagnostické vyšetrenia, preprava do zdravotníckeho zariadenia v zahraničí, ambulantná preprava na Slovensko ako aj prevoz telesných pozostatkov na Slovensko.

 • Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby

V prípade straty alebo krádeže batožiny Vám nahradíme škodu na batožine.

 • Poistenie pre prípad úrazu

V prípade úmrtia následkom úrazu alebo vzniku trvalý následkov úrazu vyplatíme dohodnuté poistné plnenie. 

 • Poistenie zodpovednosti za škodu

Z poistenia zodpovednosti za škodu nahradíme za Vás škodu na živote, zdraví, zničením veci, poškodením veci alebo inú majetkovú ujmu vyplývajúcu zo škody na živote a zdraví v zahraničí, ktorú by ste spôsobili tretej osobe.

 • Poistenie právnej pomoci a kaucie

Z poistenia právnej pomoci Vám uhradíme  nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na právnu pomoc, zastupovanie advokátom pred súdom. V prípade poistnej udalosti sprostredkuje asistenčná spoločnosť neodkladnú právnu pomoc, uhradí náklady na ňu, ako aj prípadné náklady na kauciu. (Nevzťahuje sa na USA a Kanadu).

 • Poistenie technickej pomoci v zahraničí

V prípade, že sa Vám auto pokazí v zahraničí alebo budete mať dopravnú nehodu, zabezpečíme odťah a opravu vozidla alebo náhradné ubytovanie počas opravy vozidla. 

 • Poistenie poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cestovných dokladov

V prípade straty, krádeže, zničenie cestovných dokladov (cestovný pas, občiansky preukaz, vodičské oprávnenie vystavené na meno poisteného, technický preukaz vozidla poisteného, pokiaľ toto vozidlo bolo použité na cestu do zahraničia) uhradíme nevyhnutné náklady na zaobstaranie náhradných dokladov.