Náklady na finančné sprostredkovanie

Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení za rok 2015

V zmysle ust. § 32 ods. 4 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a Metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2016 č. 1/2016 o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení je priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení podľa stavu k 31.12.2015 uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Kód poistného odvetvia

Odvetvie životného poistenia

Priemerná výška nákladov na fin. sprostredkovanie

A1

Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia, poistenie pre prípad smrti alebo dožitia

74,43 %

A4

Poistenie podľa bodu 1 spojené s investičným fondom 
(investičné životné poistenie)

7,46 %

A6

Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 a 4

77,62 %

 

Zavolajte mi

Kontaktná linka

0850 777 777

kontaktný formulár

Pošlite nám email na adresu: info@ergo.sk

ERGO Poisťovňa, a.s.
Apollo Business Center II, Blok D
Prievozská 4C
821 08 Bratislava
Slovenská republika

Poistiť znamená porozumieť

Cítite, že sa s vami zaobchádza nespravodlivo v rámci rozhodnutí alebo servisu?

Zistite viac o našej novej iniciatíve

ERGO ombudsman