Startpage 2 Startpage 1

Vitajte na stránkach spoločnosti ERGO Poisťovňa, a.s.

ERGO Poisťovňa, a.s. je dcérskou spoločnosťou skupiny ERGO Group na Slovensku. Naši klienti profitujú zo spolupráce s lokálnymi partnermi: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Sberbank Slovensko, a.s. a PIONEER Investments, investičným partnerom prinášajúcim veľkú pridanú hodnotu. Samotná skupina ERGO Group predstavuje pre klientov silné zázemie:  môžu sa spoľahnú na jednu z popredných svetových zaisťovacích spoločností, Munich Re Group, ako aj na silné väzby v rámci ERGO Group.

Zlúčenie sesterských poisťovní ERGO životná poisťovňa, a.s. a VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s.

Sesterské poisťovne ERGO životná poisťovňa, a.s. a VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. sa k 1.1.2013 zlúčili a poskytujú služby pod spoločným obchodným menom ERGO Poisťovňa, a.s.

Vedenie oboch spoločností sa takto rozhodlo posilniť finančnú stabilitu novej spoločnosti a upevniť pozíciu ERGO Group na Slovensku.

So zlúčením oboch spoločností a zmenou názvu klientom nevznikajú žiadne povinnosti. Poistenie dojednané v ktorejkoľvek z poisťovni ostáva v platnosti bez akýchkoľvek zmien vrátane podmienok, za ktorých bolo uzatvorené.

ERGO Poisťovňa, a.s. nadväzuje na tradíciu spoločnosti VICTORIA – VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s., ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1999. S mottom „Poistiť znamená porozumieť“ bude naďalej pokračovať v stratégii ERGO Group, kde centrom pozornosti je klient a jeho potreby. Klient na prvom mieste a zároveň poskytovanie silnej bezpečnostnej siete pre investície v spolupráci s našimi partnermi budú naďalej hlavnými cieľmi ERGO Poisťovne, a.s.

Kontaktná linka

0850 777 777

kontaktný formulár

Pošlite nám email na adresu: info@ergo.sk

ERGO Poisťovňa, a.s.
Apollo Business Center II, Blok D
Prievozská 4C
821 08 Bratislava
Slovenská republika

Poistiť znamená porozumieť

Cítite, že sa s vami zaobchádza nespravodlivo v rámci rozhodnutí alebo servisu?

Zistite viac o našej novej iniciatíve

ERGO ombudsman